Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

EKO Małopolska dla klimatu

Województwo Małopolskie, jako pierwszy region w Polsce, przyjęło Regionalny Plan Działania na Rzecz Klimatu (RAPCE – Regional Action Plan for Climate and Energy). Była to odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami polityka neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r.

Aby skutecznie zrealizować założenia planu, zidentyfikowano istniejące obecnie przeszkody i szanse. W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.

Logo EKO Małopolska

Bazując na dobrych praktykach i zdobytych doświadczeniach w projekcie zintegrowanym LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, postanowiono w podobny sposób podejść do tematu, tym razem skupiając się na ochronie klimatu.

Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie a Partnerami: miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatów województwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 2 uczelnie niemieckie: z Wuppertal i Cottbus.

Główne cele projektu to:

 • pełne wdrożenie celów RAPCE do 2030 r., m.in.: zmniejszenie emisji CO2 na terenie województwa małopolskiego o 33,5%, poprawa efektywności energetycznej o 24% oraz wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii  o 600%. Punktem odniesienia jest rok 2018,
 • możliwe największe wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych i krajowych oraz zasobów prywatnych na rzecz ochrony klimatu,
 • stopniowe wdrażanie zeroemisyjnych technologii grzewczych (np. pomp ciepła) i związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wzrost świadomości mieszkańców Małopolski na temat zmian klimatu i konieczności podejmowania natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania ich skutkom, za pomocą prowadzonych na szeroką skalę kampanii informacyjno-edukacyjnych,
 • promocja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, ograniczenia zużycia energii i wody, racjonalnej gospodarki odpadami oraz działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
 • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, dzięki  licznym spotkaniom i wizytom studyjnym u partnerów projektu.

Najbardziej widocznym efektem projektu w Krakowie jest działalność czterech doradców ds. klimatu i energii oraz powstanie Regionalnego Centrum Kompetencji przy Akademii Górniczo-Hutniczej, którego zadaniem będzie wsparcie ich działań oraz podnoszenie umiejętności, jak również organizacja szkoleń dla projektantów i instalatorów OZE.

Doradcy działają na terenie miasta: organizują spotkania w dzielnicach, rozmawiają ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, mniejszymi firmami i dużym biznesem, innymi wydziałami i jednostkami w Urzędzie Miasta oraz prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej liczby mieszkańców.

Program jest na bieżąco monitorowany a w razie potrzeby usprawniany i modyfikowany. Jego mierzalnym efektem będzie obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej oraz znaczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na stronie  projektu tutaj oraz w mediach społecznościowych: 

Twitter

Instagram

Facebook

W ramach projektu powstały Ekoporadniki dla różnych grup odbiorców. Na naszej stronie sukcesywnie je udostępniamy:

Ekoporadnik dla osób planujących budowę domu: tutaj,

Ekoporadnik dla lokalnych władz publicznych: tutaj,

Ekoporadnik dla małych i średnich przedsiębiorców: tutaj,

Ekoporadnik dla rolników: tutaj,

Ekoporadnik dla właścicieli domów jednorodzinnych: tutaj,

Ekoporadnik dla zarządców domów wielorodzinnych: tutaj,

Ekoporadnik dla zarządców jednostek edukacyjnych: tutaj.

 

Zespół krakowskich Doradczyń ds. klimatu i środowiska podjął się policzenia śladu węglowego ubiegłorocznej konferencji "Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie", opracowanie dostępne tutaj: Ślad węglowy stacjonarnego wydarzenia.

 

Podsumowanie działań projektowych w 2022 roku:

 • Podpisanie Karty Misji UE. Małopolska znalazła się tym samym w gronie 150 regionów objętych klimatyczną misją UE.
 • Organizacja pierwszych Małopolskich Dni dla Klimatu we współpracy z małopolskimi powiatami. W kwietniu w całej Małopolsce odbywały się lekcje edukacyjne, spotkania z lokalnymi liderami oraz pikniki angażujące mieszkańców. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 60 tys. Małopolan. W ramach akcji #drzewodlaklimatu posadzono 24 tys. drzew.
 • Realizacja pierwszej regionalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Klimat dla pokoleń”. W kampanii zwrócono uwagę na problemy suszy, powodzi oraz braku śniegu. Przekaz dotarł do ponad 2 mln osób.
 • Przeprowadzenie ponad 50 lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz blisko 80 wydarzeń związanych z ochroną klimatu, które dotarły do ponad 300 tys. mieszkańców.
 • Przeprowadzenie ponad 130 spotkań w szkołach dla prawie 7 000 uczniów oraz zajęć przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w których każdorazowo uczestniczyło blisko 180 uczniów.
 • Utworzenie platformy współpracy „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu!”, w której uczestniczy ponad 40 przedstawicieli powyższych sektorów.
 • Realizacja wydarzeń ekologicznych (pikniki, konkursy, warsztaty dla dzieci) powierzonych organizacjom pozarządowym w ramach Otwartego Konkursu Ofert. W wydarzeniach udział wzięło ponad 2 500 mieszkańców Małopolski.
 • Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”. Akcja dotarła łącznie do blisko 52 tys. użytkowników mediów społecznościowych i otrzymała I miejsce w konkursie „Samorządowy Lider komunikacji i promocji” w kategorii „ekologia”. 

 

Program EKOMałopolska dla klimatu

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-14
Data aktualizacji: 2024-02-02
Powrót