Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Atelier

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt ATELIER ,, AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest rozpowszechnienie idei Dystryktów Dodatnich Energetycznie, określenie Wizji Miasta 2050 oraz utworzenie Innowacyjnego Atelier.

Kraków w ramach projektu współpracuje z 30 partnerami, z 11 europejskich krajów, w tym z miastami wiodącymi: Amsterdam, Bilbao oraz miastami podążającymi: Budapeszt, Bratysława, Kopenhaga, Matosinhos, Ryga. Miasta wiodące przeprowadzają inwestycyjne działania demonstracyjne, natomiast miasta podążające wykorzystują wypracowane w toku prac doświadczenia, aby uniknąć ewentualnych błędów w przyszłości. Udział w wypracowaniu, wdrażaniu oraz testowaniu inteligentnych rozwiązań technicznych, finansowych, prawnych i społecznych w miastach wiodących, pozwoli na ich skuteczne powielanie oraz skalowanie w indywidualnych warunkach poszczególnych miast podążających.

Dystrykty Dodatnie Energetycznie  to innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zwiększania efektywności energetycznej. Jest to obszar obejmujący kilka budynków, w którym zachowany jest dodatni bilans energetyczny, tzn. więcej energii jest wytwarzanej niż zużywanej. Powstanie dystryktów w miastach przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się na polepszenie jakości życia mieszkańców. W ramach projektu Atelier w miastach wiodących powstaną rzeczywiste Dystrykty Dodatnie Energetycznie, stanowiące doskonały przykład inteligentnych rozwiązań miejskich, które będą mogły być skalowane i powielane w pozostałych ośrodkach miejskich.

Atelier Innowacji to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, której zadaniem jest ułatwienie efektywnej współpracy pomiędzy zróżnicowaną grupą interesariuszy, w tym: przedstawicieli biznesu, władz publicznych, organizacji naukowych oraz mieszkańców. Platforma będzie sprzyjać dialogowi, identyfikacji przeszkód, wyborowi odpowiednich rozwiązań miejskich oraz obserwacji procesu wdrażania. Takie podejście pozwala na zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń, co zaowocuje zbiorowym zrozumieniem poszczególnych problemów i barier, a także zapoczątkuje drogę do ich wspólnego rozwiązywania.

Wizja Miasta 2050 to jeden z kluczowych rezultatów projektu, której celem jest określenie długofalowej strategii transformacji energetycznej, uwzględniając przy tym wszystkie kluczowe aspekty: techniczne, społeczne, finansowe i prawne. Planowanie będzie dotyczyło różnych obszarów, takich jak: energia, mobilność czy planowanie przestrzenne. Do udziału w tworzeniu strategii zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk. Prace wiążą się z wykonaniem m.in. analiz ilościowych lokalnego systemu energetycznego, analiz jakościowych, w tym analizy SWOT, stworzeniem scenariuszy alternatywnych oraz finalnie z utworzeniem scenariusza głównego pozwalającego na przeprowadzenie skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej.

 

Atelier logo duże

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-14
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót