Stan powietrza dostateczny zły 255,0,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 117,14 µg/m3 PM10 - 166µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 125µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 125µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00 PM10 - 98µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA