Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 35,63 µg/m3 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 00:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 00:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 00:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 00:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 00:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA