Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,25 µg/m3 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-16 20:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA