Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 24,88 µg/m3 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 15:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 15:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-07 14:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA