Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,71 µg/m3 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-15 12:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA