Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mapa strefy płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania to obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych. Parkowanie w strefie umożliwia abonament, natomiast za postój krótkotrwały płaci się w parkomacie (również za pomocą telefonu komórkowego).

Strefa płatnego parkowania automat
Magiczny Kraków

Od 15 maja br., w ramach planowanych działań w OPP zostały zmienione podstrefy, a także został wydzielony nowy sektor B30 i tak:

  • Sektor C5 zostanie zmieniony na B5
  • Sektor C10 zostanie zmieniony na B10
  • Sektor B20 zostanie zmieniony na A20
  • Sektor B6 zostanie zmieniony na A6
  • Wydzielony sektor B30

Ważne: w wyżej wskazanych podstrefach i sektorach wykupione abonamenty zachowują ważności i nie muszą być wymieniane.

W przypadku osób, które nie korzystają z abonamentów i opłacają swój postój godzinowy w dotychczasowych sektorach: C5, C10, B20, B6 od 15 maja br. będą opłacać swój postój według nowych stawek godzinowych obowiązujących aktualnie w podstrefach A, B. C.

Przypomnijmy, tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:

  • Podstrefa A – 6 zł
  • Podstrefa B – 5 zł
  • Podstrefa C – 4 zł

Dla przykładu –  osoby parkujące w Dębnikach w sektorze C5 jeszcze 10 maja br. mogli płacić za godzinę postoju 4 zł, natomiast już od 15 maja za godzinę zapłacą 5 zł.

Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

Ostatnią ważną informacją dla posiadaczy samochodów, w tym etapie, jest zmiana wysokości i zasad uiszczania opłaty dodatkowej, czyli wtedy kiedy opłata postojowa nie zostanie uiszczona. Podstawowa wysokość opłaty dodatkowej wyniesie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

Mapa strefy płatnego parkowania

Mapa ma wyłącznie charakter poglądowy i nie może służyć do określenia granic poszczególnych podstref i sektorów.

 

GRANICE STREF PŁATNEGO PARKOWANIA:

Granice sektora A1 wyznaczają:

Od ul. Basztowej wzdłuż ul. Westerplatte, ul. Św. Gertrudy (z wyłączeniem niniejszych ulic) dalej wzdłuż ul. Św. Idziego (z włączeniem niniejszej ulicy), ul. Podzamcze (z włączeniem niniejszej ulicy) do ul. Straszewskiego, wzdłuż ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowej (z wyłączeniem tych ulic) do ul. Westerplatte.

Granice sektora A2 wyznaczają:

Od ul. Zwierzynieckiej wzdłuż al. Z. Krasińskiego (numery nieparzyste), al. A. Mickiewicza (numery nieparzyste) do ul. Karmelickiej, wzdłuż ul. Karmelickiej (numery parzyste) do ul. Podwale, wzdłuż ul. Podwale, Straszewskiego (z włączeniem tych ulic) do ul. Podzamcze, wzdłuż ul. Podzamcze (z jej włączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, Zwierzynieckiej (z włączeniem tych ulic) do al. Z. Krasińskiego.

Granice sektora A3 wyznaczają:

Od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Karmelickiej (numery nieparzyste) do al. J. Słowackiego, wzdłuż al. J. Słowackiego (numery nieparzyste) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 i 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z jej wyłączeniem) do ul. Basztowej, wzdłuż ul. Basztowej do ul. J. Dunajewskiego (z włączeniem tych ulic).

Granice sektora A4 wyznaczają:

Od ul. Westerplatte wzdłuż ul. Lubicz (z jej włączeniem) do linii kolejowej PKP PLK nr 91,  wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Dietla, wzdłuż ul. Dietla (numery parzyste) do rzeki Wisły, wzdłuż rzeki Wisła do Mostu Dębnickiego, dalej ul. Zwierzyniecką (z jej wyłączeniem) do ul. Powiśle, wzdłuż ul. Powiśle, ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego (z wyłączeniem tych ulic), dalej ul. Św. Gertrudy do ul. Westerplatte (z włączeniem tych ulic).

Granice sektora B5 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie północnej) do ul. A. Nowaczyńskiego, wzdłuż A. Nowaczyńskiego, wzdłuż wschodniej granicy Parku Dębnickiego do rzeki Wisły, wzdłuż rzeki Wisły do Mostu Grunwaldzkiego.

Granice sektora A6 wyznaczają:

Od Mostu Dębnickiego wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Rudawa, wzdłuż rzeki Rudawa do Al. Marszałka F. Focha, wzdłuż Al. Marszałka F. Focha do Al. 3 Maja, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste), wzdłuż Al. Z. Krasińskiego (numery parzyste) do Mostu Dębnickiego.

Granice sektora C7 (obowiązuje od 31.07.2020 r.) wyznaczają:

Od rzek Rudawy wzdłuż ul. Kościuszki do ul. Królowej Jadwigi, wzdłuż ul. Królowej Jadwigi do ul. Piastowskiej przy uwzględnieniu przecznic w postaci ulic: Malczewskiego (do numeru 12), Hofmana, Kudlińskiego, wzdłuż ul. Piastowskiej do rzeki Rudawa, wzdłuż rzeki Rudawa do ul. Kościuszki.

Granice sektora C8 wyznaczają:

Od Al. A. Mickiewicza wzdłuż ul. Czarnowiejskiej do ul. Nawojki, wzdłuż ul. Nawojki do ul. Piastowskiej, wzdłuż ul. Piastowskiej do ul. Podchorążych, wzdłuż ul. Podchorążych (po stronie południowej) do ul. Królewskiej, wzdłuż ul. Królewskiej (po stronie południowej) do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste) do ul. Czarnowiejskiej.

Granice sektora C9 wyznaczają:

Od Al. J. Słowackiego wzdłuż ul Królewskiej (po stronie północnej) do ul. Podchorążych, wzdłuż ul. Podchorążych (po stronie północnej) do ul. Głowackiego, wzdłuż ul. Głowackiego do linii kolejowej PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 133 do ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie południowej) do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej (z wyłączeniem tejże ulicy) do Al. J. Słowackiego, wzdłuż Al. J. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Królewskiej.

Granice sektora B10 wyznaczają:

Wzdłuż ul. Wrocławskiej (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 do Kraków Towarowy, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 601 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej nr 8 od wiaduktu nad linią kolejowa PLK nr 100 do al. 29 Listopada, wzdłuż al. 29 Listopada do al. Słowackiego, wzdłuż Al. Słowackiego (numery parzyste) do ul. Prądnickiej (z włączeniem tej ulicy), wzdłuż ul. Prądnickiej do ul. Wrocławskiej.

Granice sektora B11 wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego, wzdłuż ul. Lubicz (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 i 133 do ul. św. Rafała Kalinowskiego, wzdłuż ul. św. Rafała Kalinowskiego do ul. Wita Stwosza, wzdłuż ul. Wita Stwosza do ul. Aleksandra Lubomirskiego, wzdłuż ul. Aleksandra Lubomirskiego (z włączeniem w całości niniejszej ulicy) do Ronda Mogilskiego.

Granice sektora B12 wyznaczają:

Od Mostu Kotlarskiego wzdłuż rzeki Wisły do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do ul. Lubicz, wzdłuż ul. Lubicz (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do Ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy), wzdłuż ul. Kotlarskiej (po stronie numerów nieparzystych) do Mostu Kotlarskiego.

Granice sektora A13 wyznaczają:

Od Mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż ul. J. Dietla (po stronie numerów nieparzystych) do linii kolejowej PKP PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 91 do rzeki Wisły, wzdłuż rzeki Wisła do Mostu Grunwaldzkiego.

Granice sektora C15 wyznaczają:

Od ul. św. Rafała Kalinowskiego wzdłuż linii kolejowej PLK nr 8 do wiaduktu nad linią kolejową PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 100 do ul. Mogilskiej, wzdłuż ulicy Mogilskiej (po stronie północnej) do ronda Mogilskiego, od Ronda Mogilskiego wzdłuż ul. A. Lubomirskiego (z wyłączeniem niniejszej ulicy) do ul. Rakowickiej.

Granice sektora C16 wyznaczają:

Od Ronda Mogilskiego wzdłuż ul. Mogilskiej (po stronie południowej) do linii kolejowej PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 100 do rzeki Wisła, wzdłuż rzeki Wisła do Mostu Kotlarskiego, od Mostu Kotlarskiego wzdłuż ul. Kotlarskiej (po stronie wschodniej) do Ronda Grzegórzeckiego.

Granice sektora C19 wyznaczają:

Od Mostu Kotlarskiego, wzdłuż rzeki Wisła do linii kolejowej PLK nr 100, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 100 do ul. Klimeckiego, wzdłuż ul. Klimeckiego do Al. Powstańców Wielkopolskich, wzdłuż Al. Powstańców Wielkopolskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisła, wzdłuż rzeki Wisła do Mostu Kotlarskiego.

Granice sektora A20 wyznaczają:

Wzdłuż ulicy M. Konopnickiej (po stronie wschodniej) od rzeki Wilga do ul. Kamieńskiego, wzdłuż Kamieńskiego do al. Al. Powstańców Śląskich, wzdłuż Al. Powstańców Śląskich do linii kolejowej PLK nr 91, wzdłuż linii kolejowej PLK nr 91 do rzeki Wisły, wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Wilga, wzdłuż rzeki Wilga do ul. M. Konopnickiej.

Granice sektora C21 wyznaczają:

Od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Wadowickiej do ul. Brożka, wzdłuż ul. Brożka do ul. Kapelanka, wzdłuż ul. Kapelanka do ul. Kobierzyńskiej, wzdłuż ul. Kobierzyńskiej (obu stronie) do rzeki Wilga, wzdłuż rzeki Wilga do ul. M. Konopnickiej, wzdłuż ul. M. Konopnickiej (po stronie zachodniej) do Ronda Matecznego.

Granice sektora C22 wyznaczają:

Od Ronda Grunwaldzkiego do Mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż rzeki Wisła do rzeki Wilga, wzdłuż rzeki Wilga do ul. Kobierzyńskiej, wzdłuż Kobierzyńskiej (bez tej ulicy) do ul. Kapelanka, wzdłuż ul. Kapelanka do ul. Monte Cassino, wzdłuż ul. Monte Cassino (po stronie południowej) do Ronda Grunwaldzkiego.

Granice sektora B30 (obowiązuje od 15.05.2023 r.) wyznaczają:
Od Al. 3 Maja (z wyłączeniem tejże ulicy) do wschodniej granicy Parku Jordana, wzdłuż wschodniej granicy Parku Jordana do ul. W. Reymonta, wzdłuż ul. W. Reymonta do Al. A. Mickiewicza, wzdłuż Al. A. Mickiewicza (numery parzyste).


Obowiązujące akty prawne

Mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może służyć do określania granic poszczególnych podstref i sektorów. W tym celu należy się zapoznać z uchwałą Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-07-28
Data aktualizacji: 2023-07-12
Powrót