Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 6990 pasujących obiektów:
Centrum Krakowa stanowi dziedzictwo kultury nie tylko polskiej, czy europejskiej, ale światowej, choćby z uwagi na wpisanie w 1978 r. Starego Miasta wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418). Dlatego też, mając na uwadze unikalne walory krajobrazu kulturowego historycznego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta, Rada Miasta Krakowa objęła obszar Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem szczególną formą ochrony, przewidzianą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaką jest park kulturowy.  
W latach 50. XX wieku na dawnych terenach rolniczych położonych na wschód od Krakowa powstało nowe miasto. Stało się to w wyniku złożonej Polsce przez Józefa Stalina „propozycji" zbudowania wielkiego kombinatu metalurgicznego.
Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich i stolica kraju, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne.
Miasto ubiega się o dofinansowanie unijne na kolejne projekty. Na ocenę Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego czekają zadania warte około 14 milionów złotych.
Miasto Kraków i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej zawarły wczoraj (25 tycznia, wtorek) porozumienie w sprawie współpracy.
Po ponad dwóch latach sporów sądowych miasto ma odzyskać sześć hektarów terenu wraz z zabytkowym budynkiem XIX-wiecznej strzelnicy na Woli Justowskiej. Gmina wygrała sprawę o zwrot nieruchomości
Obok znanych sportowców – Agnieszki i Urszuli Radwańskich oraz  Michała Kościuszko - ambasadorami Krakowa będą  utalentowani młodzi naukowcy specjalizujący się w naukach ścisłych. Do współpracy przy „łowieniu talentów” w nowej odsłonie projektu „Kraków Miasto Mistrzów” Prezydent Jacek Majchrowski zaprosił gen. Mirosława Hermaszewskiego – jedynego Polaka, który poleciał w kosmos.
Miasto chce kupić mieszkania położone poza centrum Krakowa i przeznaczyć je dla osób oczekujących na lokale mieszkalne. Oferty sprzedaży należy składać do 2 września.
Większość internautów, którzy wzięli udział w sondzie portalu www.krakow.pl uważa, że Stare Miasto to tętniąca życiem dzielnica, która od rana do wieczora powinna przyciągać krakowian oraz turystów.
Punkt informacyjny ds. Parku Kulturowego Stare Miasto, działający w budynku Magistratu (pl. Wszystkich Świętych 3-4) od 11 października jest tymczasowo nieczynny.