Zgłoś problem

Prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia.


Zgłoszona sprawa zostanie niezwłocznie przekazana do rozpatrzenia.

DODAJ ZAŁĄCZNIK
Dodaj

  Kod weryfikujący

  Załaduj ponownie
  Dane osobowe użytkowników zbierane przez Miejską Platformę Internetową, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu umożliwienia użytkownikom: udziału w konkursach, zgłaszania interwencji za pośrednictwem elektronicznego modułu interwencyjnego, głosowania na elektronicznej platformie do głosowania, udziału w czatach i forach dyskusyjnych, w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszania pytań poprzez Internetowy Dziennik Zapytań (IDZ), będący elementem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), otrzymywania Newslettera „Magicznego Krakowa” oraz aktywności na oficjalnym profilu Krakowa w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Zbiór zgromadzonych przez Miejską Platformę Internetową danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.
  POLA OZNACZONE * - SĄ WYMAGANE
  Zgłoś problem
  12 616 80 00