Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Inwestycje proklimatyczne

Jak wskazuje przeprowadzona w Krakowie inwentaryzacja źródeł emisji gazów cieplarnianych, za emisje w największym stopniu odpowiadają w naszym mieście sektory: energia stacjonarna a w dalszej kolejności transport i odpady.

Aby ograniczyć zużycie energii w budynkach będących w dyspozycji samorządu (jest ich jedynie ok. 7%) Gmina Miejska Kraków realizuje działania mające na celu maksymalne zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych, w szczególności  najbardziej energochłonnych budynkach, polegające na przeprowadzeniu diagnozy energetycznej, zawierającej zalecenia dotyczące działań naprawczych oraz ich wdrożenie.

W przypadku budynków działania te to m.in.: termomodernizacja budynków i instalacja paneli fotowoltaicznych, budowa zbiorników na wody opadowe, wymiana oświetlenia na LED, wymiana stolarki okiennej w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, centra kultury, internaty, przychodnie zdrowia czy DPS-y.

Inwestycje proklimatyczne są realizowane w systemie ciągłym; w tempie, na jakie pozwalają środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie miasta. Na liście ukończonych jak dotychczas inwestycji w budynki użyteczności publicznej znajduje się obecnie 169 pozycji. Ich lista (zaktualizowana we wrześniu 2023r.) jest dostępna tutaj

Znaczącą redukcję emisji można uzyskać także dzięki inwestycjom w transport, który jest drugim w kolejności źródłem emisji gazów cieplarnianych w Krakowie. I w tym obszarze podejmowane są  wysiłki, mające na celu emisje te ograniczyć. W części poświęconej inwestycjom transportowym można znaleźć m.in. informacje o nowo powstałych w mieście stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Cała ich lista: 22 pozycje (zaktualizowana we wrześniu 2023r.) jest dostępna tutaj

Zbiór inwestycji proklimatycznych zrealizowanych w Krakowie obejmuje jeszcze jedną kategorię: Zielono-niebieska infrastruktura, która zawiera 25 pozycji, w tym jak: budowa zbiorników retencyjnych i zakładanie ogrodów deszczowych. Ich spis (zaktualizowany we wrześniu 2023r.) można znaleźć tutaj

Aktualnie (wrzesień 2023r.) we wszystkich trzech kategoriach znajduje się ponad 216 inwestycji proklimatycznych.

Większość z umieszczonych na liście inwestycji (tylko kiedy dostępne były potrzebne dane) jest szczegółowo opisana (czas i miejsce realizacji, jednostka realizująca, ilość zaoszczędzonej energii, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych). Każdą z nich można odszukać na mapie. Ich lokalizację w MSIP można znaleźć pod linkiem: Obserwatorium

Lista jest na bieżąco aktualizowana o kolejne ukończone inwestycje.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-07
Data aktualizacji: 2024-06-13
Powrót