Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ośrodki edukacji klimatycznej i ekologicznej

Postępujące zmiany klimatu oraz ich skutki, jak np. nasilenie się gwałtownych zjawisk pogodowych obserwujemy od lat.  Mają one niebagatelny wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta, dlatego Kraków z taką determinacją zabiega o jak najszybsze wdrożenie zmian, które pomogą te skutki ograniczyć a w dłuższej perspektywie nawet zniwelować.

Aby osiągnąć ten ambitny cel potrzebne są szerokie zmiany systemowe i organizacyjne po stronie władz miasta i samorządu. Potrzebne jest także włączenie w nie społeczeństwa obywatelskiego: świadomych, dobrze wyedukowanych i zaangażowanych mieszkańców, które je będzie wspierać.

Z tego względu ogromne znaczenie ma realizowanie już dziś działań edukacyjnych, adresowanych  do wszystkich grup mieszkańców, zmierzających do podniesienia poziomu ich świadomości klimatycznej i ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw.

Dlatego do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy kilka miejsc, w których zajęcia edukacyjne o tematyce pro-klimatycznej i pro-środowiskowej są realizowane stale. Zachęcamy do ich odwiedzenia i skorzystania z bogatej, zróżnicowanej oferty. Oto klika z nich:

Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza

Centrum jest zlokalizowane w samym środku Lasu Wolskiego, obok krakowskiego ZOO. Działa od 2020 roku i jest prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

W CEE Symbioza do wyboru macie m.in.:

  • spacery leśne po Lesie Wolskim,
  • warsztaty ekologiczne dla dzieci (dla dzieci w wieku 6+),
  • zwiedzanie ekspozycji stałej z edukatorem.

Tabela Symbioza 2

Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego

Centrum jest jednostką UMK, działającą w strukturach Wydziału Ds. Jakości Powietrza, w ramach którego usługi dla mieszkańców świadczy 6 Doradców Energetycznych. Centrum prowadzi punkty konsultacyjno-doradcze (w tym gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze). Udziela mieszkańcom porad w zakresie: zastosowania odnawialnych źródeł energii, modernizacji energetycznej, poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji budynku, wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz możliwości przyłączenia do sieci. 

KCDE udziela mieszkańcom informacji o miejskich, wojewódzkich i krajowych programach wsparcia finansowego dla projektów termomodernizacji budynków oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.  Zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosków o udzielenie/rozliczenie dotacji/pożyczek na działania proekologiczne oraz sprawdzenie ich pod kątem kompletności.

Centrum aktywnie włącza się w edukację mieszkańców podczas spotkań, poświęconym metodom   oszczędzania energii oraz ekologicznym i zdrowotnym korzyściom, jakie płyną z wykorzystania zielonej energii (OZE), jak również na temat obowiązujących w Krakowie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, m.in. uchwały antysmogowej. Wykonuje także badania budynków kamerą termowizyjną.

Tabela KCDE

 

Centrum ekologiczne Barycz (Ogród edukacyjny)

Centrum Ekologiczne Barycz to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów. W jego skład wchodzi: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania, sortownia odpadów segregowanych, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kompostownia, instalacja do pozyskiwania i produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz Ogród edukacyjny.

Ogród Edukacyjny MPO to propozycja skierowana do uczniów krakowskich szkół, którzy na jego terenie mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych Krakowskie rady na różne odpady realizowanych przez edukatorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Udział w zajęciach wymaga wcześniejszych zapsiów. Uczestnicy zajęć poznają zasady selektywnego zbierania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego postępowania z nietypowymi odpadami, takimi jak: elektroodpady i odpady niebezpieczne. Uzyskują również wiedzę na temat odzysku i recyklingu surowców wtórnych, oraz funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków.

Tabela Barycz

 

Centrum Edukacji Ekologicznej Bielany

Centrum jest zlokalizowane na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, w miejscu gdzie zaczęła się historia Wodociągów Miasta Krakowa. Rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2009/2010. Centrum organizuje cotygodniowe spotkania warsztatowe pn. „Akademia Kropelki” z uczniami klas 1-3 szkół podstawowych, których celem jest  edukacja i kształtowanie właściwych postaw w obszarze gospodarowania wodą oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zajęcia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.

Tabela Kropelka

Mapa z miejscami, które działają w zakresie edukacji klimatycznej w Krakowie

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-31
Data aktualizacji: 2023-08-10
Powrót