Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PROSPECT+

W listopadzie ubiegłego roku Urząd Miasta Krakowa reprezentowany przez Doradców ds. klimatu i środowiska działających w ramach programu LIFE-IP Ekomałopolska, przystąpił do programu PROSPECT+. Jest to bezpłatny program mentoringowy dla miast i regionów dotyczący innowacyjnych instrumentów finansowych,  wspierających przyjęcie praktyk i polityk w obszarach efektywności energetycznej oraz rozwoju społeczności energetycznych.

PROSPECT+ jest kontynuacją programu PROSPECT. W ramach projektu PROSPECT wdrożono program partnerskiego uczenia się dla władz lokalnych i regionalnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania planów działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu przy użyciu innowacyjnych systemów finansowania. Dzięki projektowi 149 władz lokalnych i regionalnych oraz 46 agencji i sieci energetycznych mogło uczyć się od innych procesów wdrażania zrównoważonych praktyk i planów inwestycyjnych.

PROSPECT+ jest kontynuacją partnerskiego uczenia się. Koncentruje się na 5 modułach nauczania:

  • budynki publiczne,
  • budynki prywatne,
  • oświetlenie publiczne,
  • transport,
  • międzysektorowość.

W trakcie drugiego cyklu szkoleniowego uczestnicy dowiadują się od tzw. mentora o zrealizowanym projekcie społeczności energetycznej w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe. Mają też szansę poznać szczegółowy plan działania takiego przedsięwzięcia od pomysłu do realizacji, zgłębić lokalne rozwiązania, a w trakcie warsztatów skonfrontować własne projekty, podzielić się doświadczeniami i wiedzą, tak aby wprowadzić nowe rozwiązania we własnych organizacjach. Cykl szkoleniowy kończy się wizytą studyjną w mieście „mentora”, gdzie takie przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W tym przypadku jest to chorwackie miasto Križevci - pierwsze miasto w tym kraju, które ma elektrownię słoneczną całkowicie sfinansowaną przez obywateli jako małych inwestorów.

Jak tego dokonali?

Inicjatywa wyszła od Green Energy Cooperative (ZEZ), która opracowała projekt wraz z partnerami z miasta Križevci, Regionalną Agencją Energetyczną Północ, Greenpeace Croatia, Solvis i ACT Group. ZEZ pracował nad technicznymi i ekonomicznymi elementami projektu przez prawie rok, a następnie przeprowadzili kampanię crowd-lendingową, aby zebrać niezbędną kwotę 230 tyś. kun (30 tyś. EUR) na budowę elektrowni słonecznej.

Był to pierwszy projekt crowdfundingowy w Chorwacji dla pierwszego obywatelskiego projektu energetycznego. Kwota została zebrana w ciągu dziesięciu dni przez 53 drobnych inwestorów, w oparciu o model mikropożyczek.

Projekt był dla gminy wielką szansą na zaangażowanie się instytucji publicznych i obywateli we wspólne działanie, wspierające zieloną i zrównoważoną transformację miasta. Otworzyło to drogę do udziału w kilku nowych projektach oraz w rozwijaniu nowych partnerstw.

Projekt w liczbach:

Koszt całego przedsięwzięcia: 54 000,00 EUR

Roczna oszczędność energii: 64,5 MWh

Roczna produkcja odnawialnej energii: 79,5 MWh

Roczna szacowana redukcja CO2: 80 tCO2

Zespół Doradców ds. klimatu i środowiska UMK jest w trakcie realizacji programu doradztwa przy tworzeniu społeczności energetycznych dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Gminy Miejskiej Kraków. Udział w projekcie PROSPECT+ pozwoli im na skuteczniejsze wdrożenie programu dedykowanego dla mieszkańców, bo stwarza możliwość wymiany dobrych praktyk, oraz wsparcie merytoryczne ze strony uczestników programu. Daje też bezpośredni dostęp do sieci kontaktów w europejskich miastach, regionach i agencjach energetycznych stawiających czoła podobnym wyzwaniom.

Oczekuje się, że długofalowym efektem inicjatywy PROSPECT+ w ponad 200 miastach UE z co najmniej 20 państw członkowskich będzie poprawa zdolności w zakresie wdrażania projektów SECAP i podobnych planów zrównoważonych.  

PROSPECT+ grafika

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-16
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót