Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan zrównoważonej mobilności

6 grudnia 2023 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę przyjmującą i wdrażającą do realizacji plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj: pobierz plan.

Dokument ten zapewnia spójny kierunek działań w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem planu.

Działania wskazane w planie, ukierunkowane są na dążenie do poprawy:

  • dostępności do transportu publicznego,
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,
  • jakości przestrzeni publicznych,
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu.

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.

Plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonalnego wkrótce trafi pod obrady pozostałych gmin. Realizacja założeń dokumentu pozwoli na współpracę 36 gmin objętych tym planem, ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze.

Informacje również na: ulotce.

pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-12-20
Data aktualizacji: 2023-12-21
Powrót