Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r. dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zastąpił on poprzednio obowiązujący: „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Główne filary Polityki energetycznej Polski

Polityka energetyczna Filary

Jak jest jej cel?

Bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

 

Cele szczegółowe:

Polityka energetyczna Polski Cele szczegółowe
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. w liczbach:

  • wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do ok. 10-16 GW (2040 r.)
  • moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na morzu osiągnie ok. 11 GW (2040 r.)
  • wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach o co najmniej 23% (2030 r.)
  • udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej mniejszy niż 56%
  • wzrost efektywności energetycznej - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23%
  • redukcja zjawiska ubóstwa energetycznego do poziomu max. 6% gospodarstw domowych
  • 4-krotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych (2030 r.)
  • odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.
  •  redukcja emisji GHG (gazów cieplarnianych) o ok. 30%  (w stosunku do 1990 r.)
  • 60 mld zł z funduszy unijnych dla regionów, gospodarczo uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska tutaj.

pokaż metkę
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2021-03-03
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót