Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 15 pasujących obiektów:
Polityka energetyczna Polski do 2040 r. to przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r. dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego . Zastąpił on poprzednio obowiązujący: Politykę energetyczną Polski do 2030r.
1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wiąże się między innymi z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych (poświęconych omawianiu bieżących spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglądów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji, w tym także spotkań na najwyższym szczeblu (Rada Europejska, szczyty z przywódcami państw trzecich).
W sobotę, 16 kwietnia o godzinie 11.40 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych) nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Miast Polskich a Komisją Europejską w sprawie Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors).
Jak przewidują synoptycy, w najbliższych dniach nad Krakowem i Małopolską zmieni się pogoda i powieje silniejszy wiatr. Dzięki temu zmniejszy się wysokie stężenie pyły zawieszonego utrzymujące się od wielu dni na wieloma miastami regionu.
Władze wojewódzkie i samorządowe, dostawcy energii cieplnej, elektrycznej i gazu oraz instytucje mogące udzielić wsparcia finansowego chcą współpracować w zakresie likwidacji niskiej emisji. We wtorek, 15 maja zawarto porozumienie w tej sprawie, które ma przyczynić się do ułatwień przy wymianie systemu ogrzewania na ekologiczny.
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 to dodatkowe fundusze dla województwa. Podczas posiedzenia Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej radni zapoznali się z projektem, który przedstawił Janusz Moskwa, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich.
14 lipca została oddana do użytku kładka turystyczna w okolicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nowo otwarta inwestycja znacznie usprawni komunikację między Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium. To nie koniec dobrych wieści dla mieszkańców tej części Krakowa – powstaje przystanek SKA i kładki piesze przez magistralę kolejową.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie uzyskał dofinansowanie na termomodernizację placówki. Umowa, którą szpital zawarł 25 lipca z województwem małopolskim, dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą: Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie ruszą wkrótce prace termomodernizacyjne oraz kompleksowa przebudowa pawilonu nr 3. Umożliwia to umowa, którą krakowski ZOL zawarł 5 lutego z Zarządem Województwa Małopolskiego.