górne tło

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r. dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zastąpił on poprzednio obowiązujący: „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”

Główne filary Polityki energetycznej Polski

Polityka energetyczna Filary

Jak jest jej cel?

Bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

 

Cele szczegółowe:

Polityka energetyczna Polski Cele szczegółowe
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. w liczbach:

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska tutaj.