Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 84 pasujących obiektów:

Jak najszybciej osiągnąć neutralność klimatyczną

https://krakow.pl/projekty_uchwal_rmk/264586,2245,komunikat,jak_najszybciej_osiagnac_neutralnosc_klimatyczna.html

Grupa radnych złożyła w Kancelarii Rady Miasta Krakowa projekt rezolucji w sprawie deklaracji osiągnięcia przez Gminę Miejską Kraków neutralności klimatycznej.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej celem Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/250445,2163,komunikat,osiagniecie_neutralnosci_klimatycznej_celem_krakowa.html

Za nami Krakowski Panel Klimatyczny. 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w naszym mieście przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/259760,1926,komunikat,krakow_na_liscie_100_miast_dazacych_do_neutralnosci_klimatycznej.html

Nasze miasto trafiło na listę „Europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” To duże wyróżnienie, ponieważ Kraków znalazł się w gronie m.in. takich miast jak Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin czy Mediolan.

Kraków raportuje dane dotyczące postępów na drodze do neutralności klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/266637,2163,komunikat,krakow_raportuje_dane_dotyczace_postepow_na_drodze_do_neutralnosci__klimatycznej.html

W związku z przystąpieniem naszego miasta do kampanii Cities Race to Zero oraz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii Kraków rozpoczął w tym roku raportowanie działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu za pośrednictwem CDP-ICLEI.

O neutralności klimatycznej ze studentami z Groningen

https://krakow.pl/aktualnosci/268190,2163,komunikat,o_neutralnosci_klimatycznej_ze_studentami_z_groningen.html

Studenci z Groningen (Niderlandy), członkowie SIB Association, odwiedzili Kraków w ramach wizyty studyjnej. W trakcie pobytu byli gośćmi Urzędu Miasta Krakowa.

Jakie zmiany przyniesie nam neutralność klimatyczna?

https://krakow.pl/aktualnosci/256935,2163,komunikat,jakie_zmiany_przyniesie_nam_neutralnosc_klimatyczna_.html

Opublikowana w ostatnim czasie analiza McKinsey & Company „The net-zero transition: What it would cost, what it could bring” zawiera prognozę dotyczącą społeczno-gospodarczych skutków transformacji klimatycznej, w tym głównie zmian w zakresie popytu na produkty pochodzące z wysoce emisyjnych produkcji, alokacji kapitału i rynku pracy. W kontekście tego ostatniego mowa o zapotrzebowaniu na nawet 200 mln nowych miejsc pracy.

Zeroemisyjny Kraków

http://krakow.pl/klimat/247320,artykul,informacje_o_projekcie.html

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia.  Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją przejawia się coraz częściej obserwowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne. Podjęcie przez Kraków ambitnego celu: osiągnięcia neutralności klimatycznej) ma sprawić, że za 20-30 lat (przy sprzyjającej polityce krajowej) stanie się on czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.  Projekt przyniesie miastu i jego mieszkańcom także wymierne korzyści gospodarcze: pośrednie i bezpośrednie, gdyż zakłada m.in. inwestycje w miejską infrastrukturę. Udział Krakowa w tym przedsięwzięciu może być dobrym przykładem dla innych miast.

Kraków miastem największych ambicji klimatycznych w Polsce

https://krakow.pl/aktualnosci/234815,1926,komunikat,krakow_miastem_najwiekszych_ambicji_klimatycznych_w_polsce.html

Aktywiści, urzędnicy, organizacje pozarządowe, naukowcy i radni spotkali się w Żydowskim Muzeum Galicja, by wspólnie z zagranicznymi ekspertami pracować nad kolejnymi krokami w kierunku neutralności klimatycznej Krakowa. 2030 r. to data, do której miasto chce stać się zeroemisyjne. Konsumpcja, mobilność, żywność, gospodarka obiegu zamkniętego, energia, infrastruktura i budownictwo, zaangażowanie społeczne oraz sposób zarządzania miastem - to tylko niektóre z elementów analizowanych podczas dyskusji.

Zegar w Krakowie odlicza czas do katastrofy klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/248767,26,komunikat,zegar_w_krakowie_odlicza_czas_do_katastrofy_klimatycznej.html

W Dniu Ziemi uruchomiono zegar klimatyczny na fasadzie TAURON Areny Kraków. Nawiązuje do nowojorskiej instalacji odliczającej czas do katastrofy klimatycznej. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania miasta, mające na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

Krakowski Panel Klimatyczny. Poznaliśmy rekomendacje

https://krakow.pl/aktualnosci/250281,2163,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny__poznalismy_rekomendacje.html

Pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony był zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego uczestnicy pracowali nad odpowiedzią na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?