Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 46 pasujących obiektów:

Osiągnięcie neutralności klimatycznej celem Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/250445,2163,komunikat,osiagniecie_neutralnosci_klimatycznej_celem_krakowa.html

Za nami Krakowski Panel Klimatyczny. 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w naszym mieście przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 

Zeroemisyjny Kraków

http://krakow.pl/klimat/247320,artykul,informacje_o_projekcie.html

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia.  Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją przejawia się coraz częściej obserwowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne. Podjęcie przez Kraków ambitnego celu: osiągnięcia neutralności klimatycznej) ma sprawić, że za 20-30 lat (przy sprzyjającej polityce krajowej) stanie się on czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.  Projekt przyniesie miastu i jego mieszkańcom także wymierne korzyści gospodarcze: pośrednie i bezpośrednie, gdyż zakłada m.in. inwestycje w miejską infrastrukturę. Udział Krakowa w tym przedsięwzięciu może być dobrym przykładem dla innych miast.

Kraków miastem największych ambicji klimatycznych w Polsce

https://krakow.pl/aktualnosci/234815,1926,komunikat,krakow_miastem_najwiekszych_ambicji_klimatycznych_w_polsce.html

Aktywiści, urzędnicy, organizacje pozarządowe, naukowcy i radni spotkali się w Żydowskim Muzeum Galicja, by wspólnie z zagranicznymi ekspertami pracować nad kolejnymi krokami w kierunku neutralności klimatycznej Krakowa. 2030 r. to data, do której miasto chce stać się zeroemisyjne. Konsumpcja, mobilność, żywność, gospodarka obiegu zamkniętego, energia, infrastruktura i budownictwo, zaangażowanie społeczne oraz sposób zarządzania miastem - to tylko niektóre z elementów analizowanych podczas dyskusji.

Zegar w Krakowie odlicza czas do katastrofy klimatycznej

https://krakow.pl/aktualnosci/248767,26,komunikat,zegar_w_krakowie_odlicza_czas_do_katastrofy_klimatycznej.html

W Dniu Ziemi uruchomiono zegar klimatyczny na fasadzie TAURON Areny Kraków. Nawiązuje do nowojorskiej instalacji odliczającej czas do katastrofy klimatycznej. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania miasta, mające na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

Kwartał klimatyczny

http://krakow.pl/klimat/247347,artykul,kwartal_klimatyczny.html

W 2019 roku Kraków przystąpił do unikalnego, europejskiego programu EIT Climate-KIC Deep Demonstration – Healthy, Clean Cities – Zeroemisyjny Kraków (Głębokie demonstracje - Zdrowe, czyste miasta). Celem programu jest wspieranie miast w rzeczywistej transformacji do neutralności klimatycznej. W roku 2020 w ramach inicjatywy Zeroemisyjny Kraków zostało przygotowane portfolio projektów pilotażowych, które dotyczą obszarów Mobilność oraz Budynki i Energia. Jednym z pierwszych, który wszedł w fazę realizacji jest Kwartał klimatyczny.

Kraków Zielonym Orłem „Rzeczpospolitej”

https://krakow.pl/aktualnosci/244701,1926,komunikat,krakow_zielonym_orlem__rzeczpospolitej_.html

Miasto zostało wyróżnione tytułem Zielony Orzeł „Rzeczpospolitej”. Redakcja dziennika wysoko oceniła dokonania i plany Krakowa, który jako pierwsze miasto w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zapowiedział uzyskanie neutralności klimatycznej do 2030 r.

Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne

https://krakow.pl/aktualnosci/245524,29,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny___konsultacje_spoleczne.html

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta.

Krakowski Panel Klimatyczny – nabór zakończony

https://krakow.pl/aktualnosci/248044,1926,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny___nabor_zakonczony.html

Nabór panelistów oraz stron do Krakowskiego Panelu Klimatycznego, który jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, został już zakończony. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” –

Klimat

/klimat

Szanowni Państwo, W sekcji serwisu miejskiego KLIMAT zapraszamy Państwa do śledzenia bieżących informacji na temat podejmowanych przez miasto inicjatyw i projektów pro-klimatycznych.

Krakowski Panel Klimatyczny

http://krakow.pl/klimat/247296,artykul,krakowski_panel_klimatyczny.html

P anel obywatelski to forma demokracji deliberacyjnej, która pozwala na wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej w istotnych społecznie obszarach przez losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywateli .