Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

LeadAir

Program LeadAir został powołany przez Forum Energii. Jego celem jest wspieranie władz lokalnych, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w walce o lepsze powietrze.

Program pomaga miastom współpracującym na dwa sposoby: dzieląc się wiedzą na portalu leadair.pl a także zapraszając samorządy do udziału w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb programie edukacyjno-doradczym realizowanym raz w roku. Liderzy, którzy do niego dołączają, otrzymują wiedzę, wsparcie w procesie zmiany, indywidualne podejście, a także możliwość zbudowania relacji ułatwiających dalsze działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w swoim mieście.

Do programu przystąpiło dotychczas 45 samorządów, w tym do III. jego edycji w 2022 roku Kraków.

Udział przedstawicieli UMK w tym programie potwierdził ważność wyzwań związanych z transformacją energetyczną i neutralnością klimatyczną oraz przyczynił się do zintensyfikowania działań edukacyjno-informacyjnych.

W trakcie procesu edukacyjno-doradczego w sposób przekrojowy, ale jednocześnie szczegółowy zostały przedstawione zagadnienia i problemy, z którymi borykają się samorządy a także przeanalizowane ich przyczyny i potencjalne rozwiązania. Uczestniczący w projekcie przedstawiacie UMK zwiększyli swoją wiedzę, zdolności i możliwości organizacyjne do replikacji i skalowania sprawdzonych w innych miastach rozwiązań. Także w obszarze współpracy i angażowania biznesu w proces transformacji energetycznej. Wyciągając wnioski z przedstawionych rozwiązań Kraków nawiązał współpracę z lokalnym środowiskiem biznesu.  

Inicjatywa adresowana do przedsiębiorców została zainaugurowana spotkaniem z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, którzy podzielili się z uczestnikami informacjami na temat aktualnie podejmowanych, jak również planowanych działań na rzecz klimatu i środowiska naturalnego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu firm m.in. z branż energetycznej, paliwowej oraz nowych technologii. Były to: Aptiv Services Poland S.A., ASTOR Robotics Center, BP Polska, Cisco, Columbus Energy, Konfederacja Lewiatan, Krakowski Park Technologiczny, PGE Energia Ciepła oraz Shell Business Operation Krakow.

Reprezentanci uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorstw mieli okazję w jego trakcie zaprezentować dobre praktyki oraz inicjatywy proklimatyczne i prośrodowiskowe, które podejmują. Firmy, które pozytywnie odpowiedziały na miejską inicjatywę świetnie rozumieją pilną potrzebę zintensyfikowania wysiłków na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza które jest kluczowe dla budowy bezpiecznego i zdrowego miejsca do pracy i odpoczynku dla mieszkańców. Stanowią one wielki potencjał i obietnicę, że zielony Kraków wspólnym wysiłkiem samorządu, biznesu i innych kluczowych, lokalnych środowisk wkrótce stanie się rzeczywistością. Inicjatywa skierowana do sektora biznesu wpisuje się w miejską strategię, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, tak szybko jak to możliwe w warunkach sprawiedliwej transformacji, jak również w oczekiwania mieszkańców wyrażone podczas prac pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Dzięki udziałowi przedstawicieli UMK w procesie doradczym została opracowana strategia komunikacji ze środowiskiem biznesowym.

W trakcie spotkań z firmami przedstawiciele miasta zaproponowali kilka form współpracy:

 • uczestnictwo w Pakcie dla klimatu,
 • udział w zespole doradczym Rady Portfela Zeroemisyjny Kraków,
 • współtworzenie Atelier innowacji,
 • przystąpienie do inicjatyw miejskich: „Rowerem do pracy”  i „Rowerowy maj”
 • dostarczenie treści (dobre praktyki) do komunikacji realizowanej w ramach miejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Kraków w dobrym klimacie”,
 • przystąpienie do aktualnie prowadzonych działań przez miasto (np. zakładanie ogrodów, parków kieszonkowych, zalesianie z ZZM).

Obszary potencjalnej współpracy:

 1. Działania wspólne UM/firma:
 • Szkolenia dla pracowników firm współpracujących z UMK realizowane przez zespół Doradców ds. klimatu i środowiska
 • Wystąpienia przedstawiciela UMK podczas wydarzeń firmowych (prezentacja działań i inicjatyw proklimatycznych miasta)
 • Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (np. Jadłodzielnia, Bank żywności)
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z Urzędem Marszałkowskim (pożyczki, dotacje dla przedsiębiorców)
 1. Komunikacja/PR – wymiana informacji
 • Publikacja artykułów na stronie krakow.pl, profilu FB krakowwdobrymklimacie oraz w mediach zewnętrznych współpracujących z UMK  (np. portal branżowy Teraz środowisko, lovekrakow)
 • Stworzenie Forum wymiany doświadczeń
 • Katalog dobrych praktyk np. w formie e-booka
 • Eventy z udziałem przedstawicieli firm i UMK

Dzięki udziałowi w programie LeadAir Kraków miał możliwość uczenia się poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi samorządami. Bezpośredni kontakt z włodarzami innych miast umożliwił zbudowanie siatki kontaktów, co owocuje bezpośrednią współpracą nad podobnymi zagadnieniami. Program umożliwił zasygnalizowanie i zgłoszenie potrzeb w sposób bezpośredni w zakresie współpracy samorządów z rządem oraz nad przygotowaniem programów i wsparcia zmian legislacyjnych.

LeadAir mapa

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-14
Data aktualizacji: 2023-04-05
Powrót