Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja ds. Klimatu Związku Miast Polskich

Komisje tematyczne ZMP, których działa obecnie 20 to gremia doradcze, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku.

Komisja została powołana z inicjatywy Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który jest jej formalnym opiekunem. Przewodniczącą Komisji została Ewa Całus, Pełnomocniczka Prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej.

Podczas pierwszego spotkania Komisji w czerwcu 2022 roku członkowie komisji zdecydowali o planach działań, w tym o podjęciu tematów: ubóstwa energetycznego, źródeł energii odnawialnej w miastach, gospodarki wodą, strategii zazieleniania miast, pozyskiwania środków na realizację projektów przyjaznych dla klimatu.

Miasta uczestniczące w pracach Komisji chcą uczyć się od siebie, podejmować wspólne inicjatywy i działać na rzecz zmian prawnych pozwalających na budowanie proklimatycznych polityk miejskich i promowania rozwiązań systemowych.

Do zadań stałych komisji ZMP należy opracowywanie projektów stanowisk Związku, wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami, podejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji. Komisja powinna odbywać spotkania kwartalne. Skład komisji jest otwarty, chętne miasta mogą cały czas do niej dołączyć.

Wstępnymi założeniami prac komisji, zaproponowanymi przez Ewę Całus są:

  • wyznaczenie celu neutralności klimatycznej w miastach
  • wypracowanie miejskiego standardu proklimatycznego
  • podnoszenie świadomości klimatycznej mieszkańców. Edukacja klimatyczna
  • efektywność energetyczna miast
  • obliczanie śladu węglowego, inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
  • zeroemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania w obszarze budownictwa, transportu, zwiększania odporności miasta na zmiany klimatu
  • dobre praktyki miast w obszarze adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu
  • zaangażowanie mieszkańców i aprobata społeczna dla działań na rzecz klimatu
  • komunikowanie działań miejskich w obszarze klimatu.
pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-29
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót