Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Doradcy ds. klimatu i środowiska

Krakowscy Doradcy ds. klimatu i środowiska działają w ramach programu LIFE-IP EkoMałopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, współfinansowanego ze środków LIFE, w ramach środków Unii Europejskiej, który powstał w odpowiedzi na zmianę klimatu i potrzebę ograniczenia negatywnych skutków tych zmian i adaptacji do nich.

Doradcy pracują na terenie miasta Gminy Miejskiej Kraków organizując i prowadząc spotkania, prelekcje, warsztaty oraz konkursy. Aktywnie uczestniczą także w wydarzeniach miejskich, po to by edukować i angażować mieszkańców we wspólne działania na rzecz środowiska i klimatu. 

Zespół Doradców podejmuje liczne inicjatywy związane z adaptacją miasta do dynamicznie zmieniających się warunków życia poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i korporacjami, mieszkańcami, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi.

Doradcy opracowują, angażując specjalistów z dziedzin związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody, ekspertyzy z zakresu:

  • błękitno - zielonej infrastruktury dla obszarów szczególnie wrażliwych na zmianę klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • miejskiej wyspy ciepła
  • społeczności energetycznych.

Wdrażają także w życie program doradztwa dla mieszkańców i podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków związany z tworzeniem społeczności energetycznych.

Jednym z kierunków działań informacyjno-edukacyjnych Doradców jest dotarcie do nauczycieli, tak by ci umieli w ciekawy i interaktywny sposób prezentować wiedzę klimatyczną. We współpracy ze specjalistami przekazują nauczycielom profesjonalne narzędzia i metody pracy z uczniami w obszarze edukacji klimatycznej.

Zespół ma też dedykowaną ofertę edukacyjną dla seniorów. Docierają z nią do tej grupy mieszkańców za pośrednictwem Centrów Aktywności Seniora prowadząc prelekcje, np. o tym, jak samodzielnie wdrożyć działania proekologiczne i zmienić codzienne nawyki lub jak ograniczyć zużycie i co za tym idzie rachunki za ciepło, energie i wodę.

Zainteresowanych współpracą z Doradcami przedsiębiorców, korporacje, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, zarządców budynków, członków wspólnot mieszkaniowych, dyrektorów szkół, koordynatorów Centrów Aktywności Seniora, aktywistów na rzecz ochrony środowiska serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

O nas:

„Doradcy ds. klimatu i środowiska wraz z edukatorami Fundacji Edukacyjnej Nausika od roku współpracują w zakresie wdrażania edukacji proklimatycznej, poprzez m.in. prowadzenie warsztatów z zastosowaniem narzędzi, jakimi są gry klimatyczne. Odbiorcą docelowym tych działań są uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczestnicy miejskich wydarzeń o charakterze ekologicznym. Pełna zaangażowania postawa Doradców, ich wiedza oraz umiejętności poszukiwania nowatorskich narzędzi i technik do edukacji oraz szerzenia informacji proklimatycznej zasługują na uznanie.”

Zbyszek Janczukowicz, Fundacja Edukacyjna Nausika

 „Doradcy klimatyczni wraz z edukatorami przyrodniczymi CEE Symbioza od roku współpracują w zakresie wdrażania edukacji proklimatycznej. Prowadzone działania w ramach projektu „Klimatyczne czwartki” zaadresowane są dla najmłodszych klas szkół podstawowych. Zajęcia kształtują nie tylko proklimatyczne postawy oparte na fundamencie rzetelnej wiedzy, ale także dają kompletne zestaw  wskazówek praktycznych. Holistyczne podejście oraz zaangażowanie Doradców w zakresie edukacji wczesnoszkolnej pozwalają postawić ich za wzór w pionierskim podejmowaniu trudnej tematyki zmian klimatu w polskim szkolnictwie.”

Dawid Masło, Kierownik CEE Symbioza ZZM

„Doradczynie ds. klimatu i środowiska przeprowadziły w tutejszym CAS warsztat o charakterze informacyjno–edukacyjnym pt. Oszczędność energii, jak obniżyć rachunki za energię w domach. Spotkanie to uświadomiło uczestnikom, jak każdy z nas może w prosty sposób obniżyć straty ciepła, wody i energii w swoim gospodarstwie domowym, jak powinien zadbać o właściwą cyrkulację powietrza oraz izolację cieplną okien i drzwi. Niezwykle interesujące było praktyczne analizowanie rachunku za energię elektryczną oraz prezentacja możliwości wyboru/zmiany grupy taryfowej. Tego typu działania edukacyjne Doradczyń to inicjatywa godna polecenia i ciesząca się dużym zainteresowaniem.”

Eko CAS Mistrzejowice

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-31
Data aktualizacji: 2023-04-05
Powrót