Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Panel Transportowy

Krakowski Panel Transportowy to drugie tego typu wydarzenie organizowane w Krakowie (po Panelu Klimatycznym w roku 2021) poświęcone tym razem zagadnieniom zrównoważonego transportu.  Mieszkańcy, którzy wezwą w nim czynny udział będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu?

 

Zrównoważony transport to m.in.:

  • efektywna i ekonomiczna komunikacja miejska,
  • dostępność miejsc parkingowych,
  • płynny ruch drogowy,
  • niska emisja spalin i ochrona środowiska naturalnego

Przebieg Krakowskiego Panelu Transportowego

Wyłoniona w losowaniu reprezentacja mieszkańców Krakowa będzie współdecydować o kierunkach rozwoju transportu miejskiego. Pozostali mieszkańcy, nie zaangażowani bezpośrednio w prace Panelu  będą mieli okazję wypowiedzieć się w tej sprawie za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub bezpośrednio, biorąc udział w konsultacjach społecznych.

Do udziału w Panelu zostaną zaproszeni eksperci, którzy podzielą się z uczestnikami wiedzą specjalistyczną z zakresu zrównoważonego transportu.

O prawidłowy przebieg dyskusji, w tym możliwość wypowiedzenia się każdej z uczestniczących stron zadba Zespół facylitacyjny. Prace Panelu będzie wspierał zespół koordynujący, którego zadaniem będzie weryfikacja powstałych w toku dyskusji rozwiązań pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym.

Cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie panelu obywatelskiego?

  • Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego transportu wśród mieszkańców.  
  • Integracja i aktywizacja społeczności miejskiej (mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) wokół zagadnienia transportu.
  • Diagnoza potrzeb i problemów związanych z transportem w mieście wśród różnych grup społecznych.
  • Zebranie pomysłów i uwag krytycznych dotyczących aktualnej polityki transportowej oraz wypracowanie propozycji nowych rozwiązań w postaci rekomendacji dla władz miejskich.
  • Wzmocnienie dialogu i kompetencji zbiorowego podejmowania decyzji.

Efekty Krakowskiego Panelu Transportowego

W wyniku procesu konsultacyjnego powstaną rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu. Te, które uzyskają minimum 80-proc. poparcie uczestniczących w Panelu mieszkańców i leżą w kompetencjach samorządu Prezydent uzna za wiążące i będą sukcesywnie wdrażane.

Z Regulaminem Krakowskiego Panelu Transportowego można zapoznać się tutaj 

Więcej na ten temat tutaj

 papieski_tramwaj -20.jpg

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-14
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót