Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Europejski Zielony Ład

Co to jest?

To wieloletnia strategia Unii Europejskiej, która służy przekształceniu wspólnoty europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r.:

 • osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto (neutralność klimatyczna)
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów
 • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, który koncentruje się na:  

 • bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • przeciwdziałaniu utraty różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń

Osiągnięcie tego celu wymaga działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak:

 • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
 • wspieranie innowacji przemysłowych
 • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
 • obniżenie emisyjności sektora energii
 • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Europejski Zielony Ład

 • inicjuje nowe prawo o klimacie
 • dba o zachowanie i  poprawę środowiska naturalnego UE
 • chroni zdrowie i dobrostan obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami zmian klimatu
 • inicjuje zmiany w obowiązującym ustawodawstwie unijnym, aby przekształcić zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne

Europejski Zielony Ład to plan sprawiedliwej transformacji, która sprzyja włączeniu społecznemu. Regiony, które najbardziej odczuwają jej skutki otrzymają wsparcie finansowe (100 mld Euro w latach 2021–2027) i niezbędną pomoc techniczną.

Obszary tematyczne Zielonego Ładu

Obszary tematyczne Zielonego Ładu
Autor: Komisja Europejska
pokaż metkę
Autor: Komisja Europejska
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2021-03-02
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót