Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Społeczności energetyczne

Kraków zachęca do tworzenia społeczności energetycznych

Kryzys energetyczny związany jest z wieloma czynnikami, takimi jak: niskie rezerwy energii, wzrost kosztów jej produkcji czy zmiany klimatyczne. W rezultacie, coraz więcej miast i społeczności szuka obecnie alternatywnych, zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Kraków również staje przed tymi wyzwaniami. Dlatego podjął inicjatywę stworzenia efektywnego, zrównoważonego
i partycypacyjnego systemu energetycznego, który pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków kryzysu energetycznego. Jest ona realizowana w ramach Programu doradczego „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie”.

Sam Program powstał w odpowiedzi na rekomendację nr 13. Krakowskiego Panelu Klimatycznego, która została przyjęta w następującym brzmieniu:  Przygotowanie i wdrożenie, po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa, pilotażowego projektu społeczności energetycznej w Krakowie wraz zaproponowaniem terenów do jej założenia, analizą korzyści, kosztów i ograniczeń oraz przeprowadzeniem kampanii informacyjnej”.

Pierwszym etapem realizacji Programu był cykl warsztatów, zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa, dotyczących społeczności energetycznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy a także administratorzy budynków użyteczności publicznej.

Efektem przeprowadzonych warsztatów jest Raport „Krakowska energetyka obywatelska”.

Jego uzupełnieniem jest kilka szczegółowo omówionych przykładów, bazujących na opracowanych analizach opłacalności inwestycji w instalacje energii odnawialnej, realizowanych w oparciu o modele społeczności energetycznej.

Są to:

1.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku w Mieście Kraków przy Osiedlu Józefa Strusia 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce. Do pobrania tutaj

2.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku w Mieście Kraków przy Osiedlu Złotego Wieku 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice. Do pobrania tutaj

3.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku w Mieście Kraków przy Osiedlu Tysiąclecia 42. Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice. Do pobrania tutaj

4.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku w Mieście Kraków przy ul. Włoskiej 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze. Do pobrania tutaj

5.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku w Mieście Kraków przy Osiedlu Kazimierzowskim 28 (Żłobek Samorządowy nr 27). Do pobrania tutaj

Raport „Krakowska energetyka obywatelska” to swoisty przewodnik, skierowany do osób zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie lokalnej transformacji energetycznej. Cenne wskazówki znajdzie w nim zarówno osoba fizyczna, jak i zarządca budynku wielolokalowego czy prezes lokalnej spółki, który myśli o założeniu klastra energii.

Raport jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami różnych grup interesariuszy: mieszkańców, zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców obiektów lokalnej aktywności społecznej a także spółek i jednostek komunalnych.

Przedstawione rozwiązania i modele społeczności energetycznych uwzględniają obowiązujące obecnie przepisy prawa, które mają zastosowanie na terenie miast, ale są również dopasowane do zmian, które wkrótce wejdą w życie.

Dzięki udziałowi tak szerokiego grona interesariuszy wypracowane zostały rozwiązania oparte o model prosumenta zbiorowego, lokatorskiego i indywidualnego, klastra energii, a także najnowszy w polskim ustawodawstwie model społeczności energetycznej – obywatelską społeczność energetyczną. Raport zawiera wskazówki, jak utworzyć społeczność energetyczną w dostępnych modelach, pomysł na klaster a także informacje skąd pozyskać środki na sfinansowanie inwestycji. Przedstawia też szczegółowe analizy wybranych przypadków np. budynków wielorodzinnych czy żłobka (w tym także analizy opłacalności dla wybranych parametrów i przy założeniu różnych scenariuszy zmian na rynkach energii.)

Cały raport wraz z załącznikami, stanowiącymi studia konkretnych przypadków będzie do pobrania wkrótce tutaj

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także programu ATELIER.

EkoMałopolska logo

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-09-08
Data aktualizacji: 2023-09-19
Powrót