Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Społeczności energetyczne

Kraków zachęca do tworzenia społeczności energetycznych

Kryzys energetyczny związany jest z wieloma czynnikami, takimi jak: niskie rezerwy energii, wzrost kosztów jej produkcji czy zmiany klimatyczne. W rezultacie, coraz więcej miast i społeczności szuka obecnie alternatywnych, zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Kraków również staje przed tymi wyzwaniami. Dlatego podjął inicjatywę stworzenia efektywnego, zrównoważonego
i partycypacyjnego systemu energetycznego, który pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków kryzysu energetycznego. Jest ona realizowana w ramach Programu doradczego „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie”.

Sam Program powstał w odpowiedzi na rekomendację nr 13. Krakowskiego Panelu Klimatycznego, która została przyjęta w następującym brzmieniu:  Przygotowanie i wdrożenie, po wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa, pilotażowego projektu społeczności energetycznej w Krakowie wraz zaproponowaniem terenów do jej założenia, analizą korzyści, kosztów i ograniczeń oraz przeprowadzeniem kampanii informacyjnej”.

Pierwszym etapem realizacji Programu był cykl warsztatów, zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa, dotyczących społeczności energetycznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy a także administratorzy budynków użyteczności publicznej.

Efektem przeprowadzonych warsztatów jest Raport "Krakowska energetyka obywatelska".

Jego uzupełnieniem jest kilka szczegółowo omówionych przykładów, bazujących na opracowanych analizach opłacalności inwestycji w instalacje energii odnawialnej, realizowanych w oparciu o modele społeczności energetycznej.

Są to:

1.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce. Do pobrania tutaj

2.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice. Do pobrania tutaj

3.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice. Do pobrania tutaj

4.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze. Do pobrania tutaj

5.            Raport opłacalności definicji prosumenta zbiorowego energii odnawialnej dla budynku Żłobka Samorządowego. Do pobrania tutaj

Raport "Krakowska energetyka obywatelska" to swoisty przewodnik, skierowany do osób zainteresowanych aktywnym udziałem w procesie lokalnej transformacji energetycznej. Cenne wskazówki znajdzie w nim zarówno osoba fizyczna, jak i zarządca budynku wielolokalowego czy prezes lokalnej spółki, który myśli o założeniu klastra energii.

Raport jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami różnych grup interesariuszy: mieszkańców, zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców obiektów lokalnej aktywności społecznej a także spółek i jednostek komunalnych.

Przedstawione rozwiązania i modele społeczności energetycznych uwzględniają obowiązujące obecnie przepisy prawa, które mają zastosowanie na terenie miast, ale są również dopasowane do zmian, które wkrótce wejdą w życie.

Dzięki udziałowi tak szerokiego grona interesariuszy wypracowane zostały rozwiązania oparte o model prosumenta zbiorowego, lokatorskiego i indywidualnego, klastra energii, a także najnowszy w polskim ustawodawstwie model społeczności energetycznej – obywatelską społeczność energetyczną. Raport zawiera wskazówki, jak utworzyć społeczność energetyczną w dostępnych modelach, pomysł na klaster a także informacje skąd pozyskać środki na sfinansowanie inwestycji. Przedstawia też szczegółowe analizy wybranych przypadków np. budynków wielorodzinnych czy żłobka (w tym także analizy opłacalności dla wybranych parametrów i przy założeniu różnych scenariuszy zmian na rynkach energii.)

Zespół krakowskich Doradczyń ds. klimatu i środowiska podjął się policzenia śladu węglowego konferencji "Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie" inaugurującej warsztaty, z opracowaniem można zapoznać się tutaj: Ślad węglowy stacjonarnego wydarzenia.

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w ramach projektu ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities” finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Atelier logo

 

EkoMałopolska logo

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-09-08
Data aktualizacji: 2024-02-02
Powrót