Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w Krakowie są formą dialogu mieszkańców i NGO z władzami Miasta. To sposób, w który Wy – mieszkańcy – możecie zaangażować się w jego rozwój, być współodpowiedzialnymi za podejmowane decyzje i uczestniczyć w procesach dotyczących spraw bezpośrednio Was dotyczących – takich jak np. budowa dróg, opłaty miejskie, tereny zielone i ochrona przyrody oraz transport publiczny.

W Urzędzie Miasta Krakowa za koordynację konsultacji społecznych z Mieszkańcami odpowiedzialny jest: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Referat ds. Partycypacji i Dialogu, Miejskie Centrum Dialogu (MCD). www.obywatelski.krakow.pl

Na stronie www.obywatelski.krakow.pl znajduje się kalendarz konsultacji społecznych, dzięki któremu możesz dowiedzieć się o planowanych konsultacjach w danym roku.

Jak jest cel konsultacji społecznych?

 1. Informowanie mieszkańców o: planowanych inwestycjach oraz projektach miejskich, efektach tych inwestycji, planowanych przez Gminę rozwiązań w zakresie inwestycji oraz projektów miejskich, ich znaczenia dla rozwoju miasta oraz efektów dla mieszkańców.
 2. Poznanie  potrzeb i opinii mieszkańców o sprawach objętych konsultacjami
 3. Rozwój dialogu samorządu z mieszkańcami
 4. Zbieranie  propozycji rozwiązań i pomysłów dotyczących inwestycji oraz projektów miejskich
 5. Współpraca z mieszkańcami: wypracowywanie wspólnych rozwiązań

Najczęściej wykorzystywane formy konsultacji w Krakowie

 1. Otwarte spotkania konsultacyjne

Spotkania przyjmują formę otwartych dyskusji, na które może przyjść każdy mieszkaniec Krakowa. W ich trakcie można np. wysłuchać prelekcji lub przeczytać przygotowane materiały. Następnie od uczestników zbierane są opinie, wnioski i uwagi. Jest to również okazja do zadawania pytań.

 1. Formularz konsultacyjny (w formie papierowej lub elektronicznej)

Formularz ma na celu zebranie opinii mieszkańców na dany temat w formie pisemnej odpowiedzi na pytania pomocnicze. Ważne, aby opinie przesłane w formularzu zostały przez autora podpisane.

 1. Ankieta

Najczęściej online i anonimowa. Dzięki niej łatwo i szybko w dowolnym miejscu można zarówno przekazać swoje opinie, jak i dokonać wyboru spośród przedstawionych opcji.

 1. Dyżur eksperta

Podczas dyżuru można dowiedzieć się więcej na konsultowany temat i pozostawić swoją opinię, zadać konkretne pytanie, pozyskać szczegółowe informacje lub omówić z ekspertem swój pomysł.

 1. Panel obywatelski

Panel obywatelski jest formą demokracji, w której centrum jest rozmowa, otwartość na inne perspektywy i wspólne poszukiwanie rozwiązań najlepszych dla wspólnoty. Paneliści i panelistki są wybierani losowo spośród osób mieszkających w Krakowie tak, żeby stanowili jak najlepszą reprezentację różnych grup społecznych. W trakcie panelu najpierw uczestnicy i uczestniczki poszerzają swoją wiedzę na dany temat podczas konsultacji z ekspertami i ekspertkami. Później dyskutują i wspólnie szukają rozwiązań. Proces kończy głosowanie, a rekomendacje, które uzyskają poparcie określone wcześniej w regulaminie, zostają przekazane Prezydentowi.

Dotychczas w Krakowie (w 2021r.) został przeprowadzony jeden Panel Obywatelski, poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. Więcej o tym tutaj

Kto może zainicjować konsultacje społeczne?

Konsultacje przeprowadza się:

 1. z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa
 2. z inicjatywy Rady Miasta Krakowa
 3. na wniosek:

a) grupy co najmniej 300 mieszkańców,

b)Rady Dzielnicy Miasta Krakowa,

c)grupy co najmniej 8 NGO,

d)Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

e)Rady Krakowskich Seniorów,

f)komisji lub zespołu zadaniowego Rady Miasta Krakowa,

g)Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa,

h)Komisji Dialogu Obywatelskiego,

i)Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Więcej o tym tutaj

Obywatelski Kraków

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-03-14
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót