Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Inwentaryzacja obszarów szczególnie wrażliwych

Opracowanie dla Krakowa Ekspertyzy Miejskiej Wyspy Ciepła niesie wiele korzyści w procesie planowania inwestycji, m.in. w tzw. zielono-niebieską infrastrukturę, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska dla zdrowia i życia mieszkańców.

Dlatego kolejnym krokiem, jaki podjęliśmy było sporządzenie ,,Inwentaryzacji obszarów szczególnie wrażliwych (MWC) pod zalecenia z błękitno-zielonej infrastruktury”

W opracowaniu tym dowiedziono faktycznego istnienia przestrzennego przegrzewania się naszego miasta. Po raz pierwszy zdefiniowano też rozkład obszarów najbardziej wrażliwych i o największym stopniu zagrożenia falami upałów oraz nocami tropikalnymi (Ryc. 1). Mapa ta stanowi rzetelną podstawę do wprowadzenia zaleceń z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, poprzez wykorzystanie jej jako warstwy podkładowej do opracowania projektu lokalizacji tych inwestycji na wskazanych obszarach.

Zrealizowanie takich zadań w ujęciu wielkoskalowym np. dla osiedla, grupy osiedli, dzielnicy czy globalnie dla całego miasta, umożliwi znaczącą poprawę komfortu termicznego mieszkańców. Im większa skala przedsięwzięcia, tym efekty będą bardziej odczuwalne.

Wdrożenie działań o takim charakterze wymaga podnoszenia świadomości mieszkańców, holistycznego podejścia do planowania i projektowania rozwiązań z zakresu błękitno–zielonej infrastruktury oraz zaangażowania specjalistów, władz miasta, jak również Krakowian.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań z obszaru błękitno–zielonej infrastruktury, mieszkańcy zyskają większy dostęp do miejsc zacienionych, o niższej, średniej temperaturze i wyższej wilgotności w stosunku do otaczających terenów.

Ograniczenie występowania ekstremalnych temperatur na wskazanych obszarach korzystnie wpłynie na poprawę samopoczucia i zdrowia mieszkańców oraz zwiększy liczbę miejsc służących aktywności na zewnątrz. Przyniesie również zdecydowane korzyści dla środowiska, takie jak: ograniczenie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, poprawa jakości powietrza czy zwiększenie retencji powierzchniowej, co przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju urbanistycznego.

Opracowanie powstało w kontynuacji badania ,,Ekspertyza Miejskiej Wyspy Ciepła w Krakowie” zawierającego szczegółową charakterystykę miejskiej wyspy ciepła, występującej na przekształconych przez człowieka terenach miejskich. 

Dokument jest do pobrania pod linkiem:  „Inwentaryzacja obszarów szczególnie wrażliwych (MWC) pod zalecenia z błękitno-zielonej infrastruktury”

Projekt jest realizowany w ramach programu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” i finansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

EkoMałopolska logo

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-09-05
Data aktualizacji: 2023-09-05
Powrót