górne tło

Europejski Zielony Ład

Co to jest?

To wieloletnia strategia Unii Europejskiej, która służy przekształceniu wspólnoty europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r.:

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, który koncentruje się na:  

Osiągnięcie tego celu wymaga działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak:

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to plan sprawiedliwej transformacji, która sprzyja włączeniu społecznemu. Regiony, które najbardziej odczuwają jej skutki otrzymają wsparcie finansowe (100 mld Euro w latach 2021–2027) i niezbędną pomoc techniczną.

Obszary tematyczne Zielonego Ładu

Obszary tematyczne Zielonego Ładu
Autor: Komisja Europejska