Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2485 pasujących obiektów:
Uchwała krajobrazowa to sporządzany obecnie w Krakowie dokument, którego celem jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.  
Tematem najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa będzie pakiet 12 uchwał przygotowanych przez Prezydenta Krakowa, które mają regulować zasady budowy na terenach osuwiskowych.
W rejonie ulicy Golkowickiej uaktywniło się nowe osuwisko. MOPS przyjął zgłoszenie od jednej poszkodowanej osoby. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zlecił przygotowanie w trybie pilnym projektu uchwały, który obejmie zagrożony teren szczególnymi zasadami zagospodarowania.
Podczas środowej (30 marca) sesji Rady Miasta Krakowa zostały przyjęte zaproponowane uchwały dotyczące szczególnych zasad zagospodarowania obszarów, gdzie w zeszłym roku uaktywniły się osuwiska. Nowe przepisy wejdą w życie w 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego.
Podobnie jak w ubiegłym roku Radni Miasta Krakowa nie podjęli się oceny wykonania budżetu miasta za 2010 rok. Uchwała w sprawie absolutorium nie została podjęta, choć radni zapoznali się z pozytywną opinią, którą przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz z pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta.
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli pierwsze z kilku uchwał Rady Miasta Krakowa zmieniających system gospodarki odpadami. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Komisja Edukacji przygotowała projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą kierunków działania Prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Poza tym radni opiniowali projekty uchwał.
121., ostatnia w tej kadencji zwyczajna sesja RMK trwała 8 godzin. W tym czasie radni podjęli 78 uchwał i jedną rezolucję.
4. sesja Rady Miasta Krakowa trwała prawie 11 godzin. Radni podjęli 41 uchwał, a 5 procedowali podczas pierwszy czytań.
Komisja Budżetowa ma to do siebie, że podczas jej posiedzeń radni przeważnie zajmują się opiniowaniem projektów uchwał i wniosków mieszkaniowych. Nie inaczej było i tym razem.