Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 4062 pasujących obiektów:
Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa - amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym. W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Zn...
Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa - amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym.   W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Znaczna ich część pochodzi z końca XIX i ...
Muzeum powstałe w 1911r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa - amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym.   W ratuszu prezentowana jest wystawa polskiej kultury ludowej, a w drugim budynku (tzw. Domu Esterki) – w pięknie sklepionych XVI-wiecznych piwnicach – urządzane są wystawy czasowe. Zbiory, których zalążkiem była kolekcja Seweryna Udzieli, liczą obecnie ok. 80 tys. eksponatów. Znaczna ich część pochodzi z końca XIX i ...
Muzeum Etnograficzne w Krakowie od ponad stu lat dzieli się pasją poznawania rozmaitych sposobów życia. Zgromadzona tu kolekcja etnograficzna – największa i najstarsza w Polsce – obejmuje obiekty pochodzące z terenów etnicznie polskich, ale także zbiory europejskie oraz pozaeuropejskie, pozyskane przez badaczy i podróżników. Wystawa stała mieści się w budynku dawnego Ratusza, w samym centrum krakowskiego Kazimierza (pl. Wolnica 1). Opowiada o wiejskiej rzeczywistości, przenosi do wnętrz izb i tradycyjnych warsztatów rzemieślnic...
Obecny gmach powstał głównie z trzech budynków, następnie przekształcanych i przebudowywanych. Obok bramy wjazdowej na dziedziniec arkadowy znajdowała się rezydencja starostów krakowskich (zapewne z XV w.), przylegająca do przedromańskiej rotundy śś. Feliksa i Adaukta.
Muzeum powstałe w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela,     etnografa   -   amatora i    kolekcjonera     –      mieści      się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza,   wzniesionego  w  XV w. w stylu gotyckim,   a    w    następnych wiekach rozbudowanego w stylu renesansowym.
Muzeum mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego  w  stylu  renesanso- wym.
Muzeum powstałe w 1911 r. z inicjatywy Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera – mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, a w następnych wiekach rozbudowanego   w   stylu   renesanso- wym.
Muzeum mieści się w budynku dawnego ratusza miasta Kazimierza, wzniesionego w XV w. w stylu gotyckim, w następnych wiekach rozbudowanego   w   stylu   renesanso- wym.
Wczoraj wpłynęły do MPEC pierwsze wnioski o ogrzewanie, w tym od spółdzielni mieszkaniowej, hotelu oraz spółki Wawel i w budynkach uruchomiono ogrzewanie. Tak wcześnie próśb o ciepło nie było.