górne tło

EKO Małopolska dla klimatu

Województwo Małopolskie, jako pierwszy region w Polsce, przyjęło Regionalny Plan Działania na Rzecz Klimatu (RAPCE – Regional Action Plan for Climate and Energy). Była to odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami polityka neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r.

Aby skutecznie zrealizować założenia planu, zidentyfikowano istniejące obecnie przeszkody i szanse. W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.

Logo EKO Małopolska

Bazując na dobrych praktykach i zdobytych doświadczeniach w projekcie zintegrowanym LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, postanowiono w podobny sposób podejść do tematu, tym razem skupiając się na ochronie klimatu.

Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie a Partnerami: miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatów województwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 2 uczelnie niemieckie: z Wuppertal i Cottbus.

Główne cele projektu to:

Najbardziej widocznym efektem projektu w Krakowie jest działalność czterech doradców ds. klimatu i energii oraz powstanie Regionalnego Centrum Kompetencji przy Akademii Górniczo-Hutniczej, którego zadaniem będzie wsparcie ich działań oraz podnoszenie umiejętności, jak również organizacja szkoleń dla projektantów i instalatorów OZE.

Doradcy działają na terenie miasta: organizują spotkania w dzielnicach, rozmawiają ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, mniejszymi firmami i dużym biznesem, innymi wydziałami i jednostkami w Urzędzie Miasta oraz prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej liczby mieszkańców.

Program jest na bieżąco monitorowany a w razie potrzeby usprawniany i modyfikowany. Jego mierzalnym efektem będzie obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej oraz znaczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na stronie  projektu tutaj oraz w mediach społecznościowych: 

Twitter

Instagram

Facebook

W ramach projektu powstały Ekoporadniki dla różnych grup odbiorców. Na naszej stronie sukcesywnie je udostępniamy:

Ekoporadnik dla osób planujących budowę domu: tutaj,

Ekoporadnik dla lokalnych władz publicznych: tutaj,

Ekoporadnik dla małych i średnich przedsiębiorców: tutaj,

Ekoporadnik dla rolników: tutaj,

Ekoporadnik dla właścicieli domów jednorodzinnych: tutaj,

Ekoporadnik dla zarządców domów wielorodzinnych: tutaj,

Ekoporadnik dla zarządców jednostek edukacyjnych: tutaj.

 

Zespół krakowskich Doradczyń ds. klimatu i środowiska podjął się policzenia śladu węglowego ubiegłorocznej konferencji "Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie", opracowanie dostępne tutaj: Ślad węglowy stacjonarnego wydarzenia.

 

Podsumowanie działań projektowych w 2022 roku:

 

Program EKOMałopolska dla klimatu