Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel i intencje

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to forma demokracji deliberacyjnej, która pozwala na wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej w istotnych społecznie obszarach przez losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywateli.

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności i klimatycznej miasta. Ma dać odpowiedź na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Uczestnicy panelu wypracowują konkretne rekomendacje w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę, biorąc udział w spotkaniach z ekspertami i stronami i zapoznając się z ich stanowiskiem. Wypracowane rekomendacje zostaną poddane głosowaniu. Te, które uzyskają min. 80% poparcie i leżą w kompetencjach samorządu prezydent miasta uzna za wiążące.

Dlaczego Krakowski Panel Klimatyczny?

 • Kraków jednoznacznie stawia na transformację klimatyczną. Naszym celem jest neutralność klimatyczna. Chcemy, by stało się to jak najszybciej, w warunkach sprawiedliwej, efektywnej i społecznie akceptowanej transformacji.
 • Obiekty, urządzenia i instalacje gminne, na które władze miasta mają bezpośredni wpływ (budynki użyteczności publicznej, oświetlenie publiczne, transport miejski i instalacje komunalne) generują jedynie niewielką (ok. 7%) część emisji gazów cieplarnianych. Pozostałe 93% emisji pochodzi z obiektów i urządzeń niepublicznych.
 • Transformacja klimatyczna nie jest możliwa bez odpowiednich regulacji i programów krajowych, ale też bez szerokiego zaangażowania społeczności lokalnej: mieszkańców, podmiotów społecznych, przedsiębiorców i środowiska naukowego.
 • Dotychczas realizowane polityki i programy europejskie oraz rozproszone działania sektorowe okazały się niewystarczające, stąd potrzeba nowego podejścia, które przybrało formę  strategii „Europejski Zielony Ład”.
 • Współpracujemy z europejską społecznością wiedzy i innowacji na rzecz klimatu Climate-KIC. Kraków jako jedyne miasto z tej części Europy uczestniczy w projekcie „Deep Demonstration of Healthy Clean Cities”, którego celem jest długoterminowe wsparcie miast w rzeczywistej transformacji do neutralności klimatycznej poprzez zmiany systemowe, wykorzystujące innowacje.
 • W procesie kreowania innowacji współpracujemy z lokalnym środowiskiem naukowym (m.in. AGH, PK, UEK, UJ) oraz biznesowym.

Co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie panelu obywatelskiego?

 • Zwiększenie zainteresowania społecznego kryzysem klimatycznym i wywołanie dyskusji
 • Zbudowanie społeczności wspierającej transformację klimatyczną, złożonej z: mieszkańców, ekspertów, organizacji społecznych i przedsiębiorców
 • Zebranie puli pomysłów, dotyczących efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej
 • Uzyskanie rekomendacji dla wspólnych działań miasta i mieszkańców
 • Uzyskanie szerokiej akceptacji dla działań miasta w kierunku transformacji

Co uznamy za sukces panelu?

 • Uzyskanie wysokiej jakości rekomendacji – ich wartość merytoryczną i wykonalność
 • Zapewnienie wspólnego i reprezentatywnego stanowiska wśród panelistów
 • Włączenie w dalsze działania jak największej grupy mieszkańców
 • Uzyskanie powszechnej akceptacji dla rekomendacji panelu

Aby  dowiedzieć się więcej na temat panelu obywatelskiego obejrzyj film:

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Patrycja Piekoszewska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-06
Data aktualizacji: 2021-09-16
Powrót