Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 18 pasujących obiektów:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały we wtorek, 7 maja umowę o współpracy przy realizacji projektów pilotażowych kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z urządzeń wykorzystujących OZE. Wspólne działania będą ukierunkowane przede wszystkim na wdrażanie idei transferu wiedzy w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł rozproszonych.
Miasto podsumowuje kolejny rok działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ile czynnych palenisk znajduje się w Krakowie? Jakie wnioski płyną z kontroli przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych? Ile nowych instalacji odnawialnych źródeł energii powstało w mieście dzięki dofinansowaniom z miejskiego programu?
15 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o dotację w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Potrwa do 30 kwietnia.
Wymiana doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym to najważniejsze korzyści, jakie mogą odnieść miasta uczestniczące w projekcie „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, którego liderem jest Związek Miast Polskich.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 11:00 – XVII Forum Turystyki, Sala Fontany, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel 11:00 – II Forum OZE energiawgminie.pl, Edycja „Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP”, sala Obrad  Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz 10:00 – IV Krakowski Dzień Integracji, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 16:00 – Komisja Edukacji, sala Portretowa Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Magdalena Sroka 11:00 – XVII Forum Turystyki, Sala Fontany, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
Mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Kantorowickiej 46B skorzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE) do wytwarzania ciepłej wody. Budynek znajduje się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, ale Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zastosowało tam innowacyjne rozwiązanie w postaci powietrznej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną.
Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia.  Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją przejawia się coraz częściej obserwowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne. Podjęcie przez Kraków ambitnego celu: osiągnięcia neutralności klimatycznej) ma sprawić, że za 20-30 lat (przy sprzyjającej polityce krajowej) stanie się on czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.  Projekt przyniesie miastu i jego mieszkańcom także wymierne korzyści gospodarcze: pośrednie i bezpośrednie, gdyż zakłada m.in. inwestycje w miejską infrastrukturę. Udział Krakowa w tym przedsięwzięciu może być dobrym przykładem dla innych miast.
Polityka energetyczna Polski do 2040 r. to przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r. dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego . Zastąpił on poprzednio obowiązujący: Politykę energetyczną Polski do 2030r.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych, Geoinformatyka, Energetyka odnawialna i zarządzanie energią oraz Geoinformacja – to cztery nowe kierunki, które w tegorocznej ofercie studiów I stopnia wprowadza Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Oznacza to, że maturzyści mogą w tym roku aplikować na 62 kierunki oferowane przez 16 wydziałów tej uczelni.