górne tło

Cel i intencje

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to forma demokracji deliberacyjnej, która pozwala na wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej w istotnych społecznie obszarach przez losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywateli.

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności i klimatycznej miasta. Ma dać odpowiedź na pytanie: jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Uczestnicy panelu wypracowują konkretne rekomendacje w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę, biorąc udział w spotkaniach z ekspertami i stronami i zapoznając się z ich stanowiskiem. Wypracowane rekomendacje zostaną poddane głosowaniu. Te, które uzyskają min. 80% poparcie i leżą w kompetencjach samorządu prezydent miasta uzna za wiążące.

Dlaczego Krakowski Panel Klimatyczny?

Co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie panelu obywatelskiego?

Co uznamy za sukces panelu?

Aby  dowiedzieć się więcej na temat panelu obywatelskiego obejrzyj film: