Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Materiały projektowe 2020

Raport Partnera Democratic Society

 

Jeden z Partnerów uczestniczących w projekcie Deep Demonstration of Healthy Clean Cities (Głębokie demonstracje - Zdrowe, czyste miasta) w grudniu 2020 opublikował Raport Krakow Engagement and  Activation Overview, który stanowi podsumowanie realizowanych w mieście inicjatyw oraz stosowanych polityk i praktyk w dziedzinie ochrony klimatu a także zaangażowania mieszkańców w bieżące działania, wpierające osiągnięcie przez Kraków klimatycznego celu neutralności. 

Raport zawiera listę mocnych stron, atutów i możliwości miasta w zakresie angażowania obywateli i działań na rzecz klimatu oraz propozycję eksperymentów strategicznych, które umożliwią sprawdzenie a potem powielanie i  skalowanie rozwiązań, wspierających obowiązującą strategię.

Dokument zbiera informacje na temat obowiązujących w okresie jego tworzenia regulacji prawnych, porozumień o charakterze społecznym i politycznym, kompetencji zaangażowanych grup społecznych i samorządowych oraz realizowanych lub planowanych w mieście inicjatyw pro-klimatycznych.

W obszarze zaangażowania (partycypacji społecznej) projekt analizuje i wskazuje jej dostępne formy, jak: konsultacje społeczne, budżet obywatelski czy współpraca z niezależnymi organizacjami (NGOs) oraz rekomenduje przeprowadzenie konkretnych inicjatyw pro-klimatycznych: jak np. organizację krakowskiego panelu klimatycznego czy też zaangażowanie mieszkańców w projekty dedykowane miejskiej zieleni (np.: pielęgnacja, tworzenie mini – ogrodów, sadzenie drzew).

W zakresie działań klimatycznych raport podsumowuje obowiązującą w mieście narrację, która koncentruje się wokół tematu jakości powietrza i zyskała szerokie poparcie polityczne, społeczne i obywatelskie.  Autorzy raportu wskazują jednak na koniczność stworzenia szerszej, miejskiej strategii klimatycznej, wyznaczenie realistycznych celów krótko- i długoterminowych oraz określenie źródeł i skali finansowania dla zaplanowanych działań. 

Raport analizuje także kompetencje poszczególnych jednostek miejskich, które są uprawnione/delegowane do podejmowania działań pro-klimatycznych (np. wydziały: Gospodarki Komunalnej, Ds. Jakości Powietrza, Kształtowania Środowiska) i oceniając je bardzo wysoko - zaleca większą integrację, współpracę oraz efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń między nimi, po to aby uzyskać pożądany efekt synergii.

Dokument w szczegółowy sposób omawia i uzasadnia wypracowane w ramach prac zespołu projektowego rekomendacje, dotyczące:

- wiodącej strategii miasta, związanej z działaniami na rzecz klimatu i zaangażowania obywateli (Learning 1, str.16)

- obowiązującej narracji klimatycznej, która kształtuje postawy społeczne i wpływa na lokalną politykę pro-klimatyczną (Learning 2, str.19)

- procesów partycypacyjnych (Learning 3, str.22)

- modelu współpracy między gminą Kraków a społeczeństwem obywatelskim (Learning 4, str.26)

Raport kończy lista rekomendowanych działań i inicjatyw (str. 29), jakie powinny być zrealizowane w Krakowie w najbliższym czasie. Są to:

  1. Organizacja obywatelskiego panelu klimatycznego (w trakcie realizacji, więcej informacji tutaj)
  2. Stworzenie dokumentu Position paper, który ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat działań klimatycznych Krakowa (zrealizowane, więcej informacji tutaj)
  3. Kontynuacja cyklu warsztatów na temat partycypacji klimatycznej (informacja na temat warsztatów zrealizowanych w 2019 r. tutaj)
  4. Stworzenie portfolio eksperymentów (w trakcie realizacji projekty z kategorii Mobilność oraz Budynki i Energia, więcej informacji tutaj)
  5. Zbudowanie ram partnerskiej współpracy jednostek miejskich z podmiotami zewnętrznymi (np. ze środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi)

Cały raport w wersji anglojęzycznej jest dostępny tutaj

DemSoc Raport

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-05-20
Data aktualizacji: 2021-05-20
Powrót