Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii

Województwo Małopolskie, jako pierwszy region w Polsce, przyjęło Regionalny Plan Działania na Rzecz Klimatu (RAPCE – Regional Action Plan for Climate and Energy). Była to odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami polityka neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r.

Aby skutecznie zrealizować założenia planu, zidentyfikowano istniejące obecnie przeszkody i szanse. W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.

EkoMałopolska logo

Bazując na dobrych praktykach i zdobytych doświadczeniach w projekcie zintegrowanym LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, postanowiono w podobny sposób podejść do tematu, tym razem skupiając się na ochronie klimatu, a nie tylko na poprawie jakości powietrza.

Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie a Partnerami: miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatów województwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 2 uczelnie niemieckie: z Wuppertal i Cottbus.

Główne cele projektu to:

  • pełne wdrożenie celów RAPCE do 2030 r., m.in.: zmniejszenie emisji CO2 na terenie województwa małopolskiego o 33,5%, poprawa efektywności energetycznej o 24% oraz wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii  o 600%. Punktem odniesienia jest rok 2018,
  • możliwe największe wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych i krajowych oraz zasobów prywatnych na rzecz ochrony klimatu,
  • stopniowe wdrażanie zeroemisyjnych technologii grzewczych (np. pompy ciepła) i związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wzrost świadomości mieszkańców Małopolski na temat zmian klimatu i konieczności podejmowania natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania ich skutkom, za pomocą prowadzonych na szeroką skalę kampanii informacyjno-edukacyjnych
  • promocja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków, ograniczenia zużycia energii i wody, racjonalnej gospodarki odpadami oraz działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
  • wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, dzięki  licznym spotkaniom i wizytom studyjnym u partnerów projektu.

Najbardziej widocznym efektem projektu w Krakowie będzie działalność czterech doradców ds. klimatu i energii oraz powstanie Regionalnego Centrum Kompetencji przy Akademii Górniczo-Hutniczej, którego zadaniem będzie wsparcie ich działań oraz podnoszenie umiejętności, jak również organizacja szkoleń dla projektantów i instalatorów OZE.

Doradcy będą działać na terenie miasta: organizować spotkania w dzielnicach, rozmawiać ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, mniejszymi firmami i dużym biznesem, innymi wydziałami i jednostkami w Urzędzie Miasta oraz prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej liczby mieszkańców.

Doradcy ds. klimatu i środowiska będą również:

  • uczestniczyć w tworzeniu przyszłych scenariuszy klimatycznych dla miasta,
  • koordynować ewidencję emisji CO2,
  • tworzyć mapę potencjału OZE w mieście,
  • przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu poprzez przygotowanie pilotażowego projektu społecznej, rozproszonej elektrowni OZE.

Program będzie na bieżąco monitorowany a w razie potrzeby usprawniany i modyfikowany. Jego mierzalnym efektem będzie obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej oraz znaczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Tylko w taki sposób możemy odpowiedzieć na ogromne wyzwanie, jakim jest zagrożenie, wynikające z postępujących zmian klimatycznych.

Więcej informacji na stronie  projektu tutaj oraz w mediach społecznościowych:  

Program EKOMałopolska dla klimatu

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-07-14
Data aktualizacji: 2022-04-01
Powrót