górne tło

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii

Blisko półtora roku temu Województwo Małopolskie, jako pierwszy region w Polsce, przyjęło Regionalny Plan Działania na Rzecz Klimatu (RAPCE – Regional Action Plan for Climate and Energy). Była to odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami polityka neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 r.

Aby skutecznie zrealizować założenia planu, zidentyfikowano istniejące obecnie przeszkody i szanse. W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.

EkoMałopolska logo

Bazując na dobrych praktykach i zdobytych doświadczeniach w projekcie zintegrowanym LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiegoMałopolska w zdrowej atmosferze, postanowiono w podobny sposób podejść do tematu, tym razem skupiając się na ochronie klimatu, a nie tylko na poprawie jakości powietrza.

Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie a Partnerami: miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, 18 powiatów województwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 2 uczelnie niemieckie: z Wuppertal i Cottbus.

Główne cele projektu to:

Najbardziej widocznym efektem projektu w Krakowie będzie działalność czterech doradców ds. klimatu i energii oraz powstanie Regionalnego Centrum Kompetencji przy Akademii Górniczo-Hutniczej, którego zadaniem będzie wsparcie ich działań oraz podnoszenie umiejętności, jak również organizacja szkoleń dla projektantów i instalatorów OZE.

Doradcy będą działać na terenie miasta: organizować spotkania w dzielnicach, rozmawiać ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, mniejszymi firmami i dużym biznesem, innymi wydziałami i jednostkami w Urzędzie Miasta oraz prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej liczby mieszkańców.

Doradcy ds. klimatu i środowiska będą również:

Program będzie na bieżąco monitorowany a w razie potrzeby usprawniany i modyfikowany. Jego mierzalnym efektem będzie obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej oraz znaczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Tylko w taki sposób możemy odpowiedzieć na ogromne wyzwanie, jakim jest zagrożenie, wynikające z postępujących zmian klimatycznych.

Więcej informacji na stronie  projektu tutaj oraz w mediach społecznościowych:  

Twitter

Instagram

Facebook

 

Program EKOMałopolska dla klimatu