Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze zakłada finansowanie innowacyjnych działań w Europie w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Logo Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt jest koordynowany przez Województwo Małopolskie, uczestniczy w nim 69 partnerów.  Jego wartość to około 70 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2015 – 2023. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W projekcie przewidziano realizację poniższych zadań:

  • Stworzenie sieci Eko-doradców w 65 gminach Małopolski, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania. Zapewnią bezpośrednią pomoc w zakresie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji.
  • Doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu.
  • Utworzenie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, oferujące szkolenia i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych, mające celu podniesienie kwalifikacji personelu zajmującego się problematyką ochrony powietrza na poziomie lokalnym (ekodoradcy i inni pracownicy gmin odpowiedzialni za poprawę jakości powietrza).
  • Wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych.
  • Stworzenie narzędzia do modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie i analizowania możliwych scenariuszy działań ograniczających emisję (      w tym organizacji ruchu pojazdów) oraz  monitorowania efektów realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.
  • Zbudowanie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Więcej informacji tutaj

Na stronie projektu znajdują się także dane kontaktowe do eko-doradców w podziale na poszczególne gminy oraz Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania i informacje na temat programu dofinansowania inwestycji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych Czyste powietrze.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-06-08
Data aktualizacji: 2021-06-08
Powrót