górne tło

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze zakłada finansowanie innowacyjnych działań w Europie w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Logo Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt jest koordynowany przez Województwo Małopolskie, uczestniczy w nim 69 partnerów.  Jego wartość to około 70 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2015 – 2023. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

W projekcie przewidziano realizację poniższych zadań:

Więcej informacji tutaj

Na stronie projektu znajdują się także dane kontaktowe do eko-doradców w podziale na poszczególne gminy oraz Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania i informacje na temat programu dofinansowania inwestycji na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych Czyste powietrze.