Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mapa ciepła dla Krakowa

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce udostępnił mieszkańcom Mapę ciepła. Została ona opracowana przez zespół pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie i PGE Energia Ciepła S.A.

Wykonali oni szereg analiz przestrzennych, wykorzystując m.in. informacje o budynkach, wskaźniki energetyczne czy dokumenty planistyczne miasta. Dzięki temu powstało narzędzie, które pokazuje zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową w 63 jednostkach urbanistycznych miasta*

Dzięki „Mapie ciepła” możemy prognozować zapotrzebowanie na ciepło, zaplanować rozwój sieci ciepłowniczej oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Narzędzie może być wykorzystane przy tworzeniu programów wspomagających zmianę paliw lub technologii grzewczych, scenariuszy zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także do rekomendowania wyboru technologii grzewczej w poszczególnych rejonach Krakowa.

Mapa została wydana w wersji polskiej i angielskiej i pokazuje, jak dużo energii cieplnej potrzebuje nasze miasto a co za tym idzie usprawnia proces planowania energetycznego. Mapa ciepła to projekt otwarty, bo – w oparciu o opracowane metody, procedury i narzędzia – będzie nieustannie aktualizowana, by odzwierciedlać rozwój miasta.

Zarządzany przez MPEC system ciepłowniczy w Krakowie obejmuje swym zasięgiem Kraków i Skawinę. Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi prawie 900 km. Z ciepła systemowego korzysta obecnie prawie 70% mieszkańców Krakowa. Pod względem wielkości jest to drugi system ciepłowniczy w Polsce, zaś pod względem rozwiązań technologicznych, znajduje się w czołówce systemów eksploatowanych w naszym kraju. Znaczna część urządzeń sieciowych jest objęta telemetrią, a rurociągi preizolowane wyposażone w system alarmowy są zdalnie nadzorowane.

Na stronie Mapa ciepła można w prosty sposób sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło w jednostce urbanistycznej , w której mieszkacie. Zachęcamy do korzystania.

 

*W przypadku Mapy ciepła jednostki urbanistyczne to umownie wydzielone obszary, którym przyporządkowano nazwy odnoszące się do nazw zwyczajowych np. Prądnik Biały, Stare Miasto. Dolina Dłubni. Jednostki te stanowią wyodrębnione zespoły urbanistyczne o wspólnych atrybutach przestrzennych.

Lista wszystkich 63 jednostek znajduje się na stronie 8 -ej Mapy Ciepła.

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film:

pokaż metkę
Autor: MPEC
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-03-22
Data aktualizacji: 2021-03-22
Powrót