Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zeroemisyjny Kraków

Wszyscy mamy świadomość wyzwań, jakie stawia przed nami globalne ocieplenie, które niesie za sobą długotrwałe zmiany klimatu. Z koniecznością ponoszenia konsekwencji tych zmian mierzymy się każdego dnia.  Kryzys klimatyczny, jaki jest ich konsekwencją przejawia się coraz częściej obserwowanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wywierają negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i mogą wywołać długofalowe skutki zdrowotne.

Podjęcie przez Kraków ambitnego celu: osiągnięcia neutralności klimatycznej) ma sprawić, że za 20-30 lat (przy sprzyjającej polityce krajowej) stanie się on czystszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia. 

Projekt przyniesie miastu i jego mieszkańcom także wymierne korzyści gospodarcze: pośrednie i bezpośrednie, gdyż zakłada m.in. inwestycje w miejską infrastrukturę. Udział Krakowa w tym przedsięwzięciu może być dobrym przykładem dla innych miast.

Magiczny Kraków

Głębokie demonstracje - Zdrowe, czyste miasta

Co warto wiedzieć?

 • W 2019 roku Kraków jako pierwsze miasto w Europie Środkowo – Wschodniej podjął ambitne i pionierskie wyzwanie: przystąpił do unikalnego, europejskiego programu 
 • Jego celem jest stworzenie nowej strategii transformacji, ukierunkowanej na uzyskanie neutralności klimatycznej (miasto zeroemisyjne), czyli ograniczeniu szkodliwej emisji gazów cieplarnianych do minimum.
 • Program jest koordynowany i finansowany przez przez Climate-KIC z grantu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
 • Climate-KIC jest społecznością wiedzy i innowacji na rzecz klimatu, zrzeszającą przedsiębiorców, instytuty naukowe i badawcze, uczelnie a także samorządy i organizacje pozarządowe.
 • Deep Demonstration angażuje społeczności lokalne, mieszkańców, działaczy samorządowych, organizacje czy instytucje a także przedsiębiorców, gromadząc je wokół wspólnego celu.  
 • Program jest obecnie realizowany przez dziesięć innowacyjnych i ambitnych miast. Obok Krakowa są to: Amsterdam, Edynburg, Kopenhaga, Leuven, Madryt, Mediolan, Malmo, Orlean i Wiedeń. Docelowo EIT Climate-KIC chce nawiązać współpracę z co najmniej 100 miastami.
 • Kraków planuje długofalową współpracę z EIT Climate-KIC, w ramach 10-letniego partnerstwa

Projekt jest zgodny z przyjętą Strategią Rozwoju Krakowa 2030, która zakłada stworzenie Miasta przyjaznego do życia i koncentruje się na:  

 • poprawie jakości powietrza
 • mobilności miejskiej (wydajny i ekologiczny system transportowy)
 • efektywności energetycznej budynków
 • jakości terenów zielonych i wzrostem ich dostępności
 • świadomości ekologicznej/klimatycznej mieszkańców
 • partycypacji społecznej (zaangażowania społecznego)

 

Dotychczasowy przebieg projektu

Od startu projektu zrealizowaliśmy wiele różnorodnych działań, które obejmowały kilka etapów; od konsultacji z mieszkańcami, aktywistami i organizacjami społecznymi, przez prace koncepcyjne i zbudowanie potencjału organizacyjnego UMK  aż po zainicjowanie procesów partycypacyjnych (jak np. panel obywatelski) czy wdrożenie projektów pilotażowych (eksperymentów).

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczelni, biznesu, organizacji pozarządowych, radnych miejskich, posiadających praktyczną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w dziedzinach: planowania kapitału, zaangażowania i mobilizacji społeczności, przygotowania i strukturyzacji projektów, społeczno-gospodarczego uzasadnienia biznesowego i innowacji systemowych. Celem takiego działania była chęć spojrzenia na problem zeroemisyjności z różnych perspektyw, z uwzględnieniem potrzeb każdej grupy społecznej.

Miasto Kraków ma ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej tak szybko, jak to możliwe w ramach sprawiedliwej, efektywnej i społecznie akceptowalnej transformacji.

Więcej informacji o projekcie na  stronie:  Climate-KIC oraz na FB.

 

Czym są Deep Demonstrations?

Celem Deep Demonstrations (Głębokie demonstracje) jest wywołanie głębokich zmian systemowych w miastach, regionach i państwach, które mają doprowadzić do dekarbonizacji.*

Metoda Deep Demonstrations zakłada stworzenie portfolio nowatorskich rozwiązań, które wdrażane w miastach, regionach i państwach, wpływają na wiele obszarów jednocześnie. Opiera się na zidentyfikowaniu ambicji i intencji wprowadzenia zmian, mapowaniu systemów, tworzeniu portfolio rozwiązań i zarządzaniu procesem ich wdrażania.

Metodzie tej przyświeca idea zrównoważonego rozwoju*


Deep Demonstrations w Polsce
Do inicjatywy Deep Demonstrations przystąpiły jak dotąd (w 2019r.) dwa polskie miasta: Kraków i Rybnik.

Więcej na temat procesu Deep Demonstrations Just Transformation można przeczytać na stronie: Rybnik360.

 

*Dekarbonizacja to zastępowanie paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) w procesie wytwarzania energii źródłami odnawialnymi (OZE).

Do takich źródeł  zaliczamy m.in.: słońce, wiatr, wodę (rzeki, pływy i fale morskie), biogaz oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna) i wody (energia hydrotermalna).

*Zrównoważony rozwój realizuje się przez m.in.: ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych i  nieodnawialnych, eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych, ograniczanie emisji zanieczyszczeń czy ochronę różnorodności biologicznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-03
Data aktualizacji: 2021-03-05
Powrót