Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Atelier innowacji

Atelier Innowacji to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, której zadaniem jest upowszechnienie wypracowanego w ramach projektu Atelier modelu wdrażania inteligentnych rozwiązań miejskich, zmierzających do zwiększenia lokalnej efektywności energetycznej, np. poprzez utworzenie Dystryktów Dodatnich Energetycznie (eng.Positive Energy Districts).

Kluczowym zadaniem platformy jest ułatwienie efektywnej współpracy – zarówno pomiędzy głównymi partnerami projektu, jak i innymi interesariuszami. Współdziałanie przedstawicieli przemysłu i biznesu (dostawcy, wykonawcy, deweloperzy), władz publicznych (miejskie, regionalne, krajowe), organizacji badawczych i akademickich oraz mieszkańców będzie sprzyjać dialogowi, identyfikacji przeszkód, wyborowi odpowiednich rozwiązań oraz obserwacji procesu wdrażania. Takie podejście pozwala na zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń, zaowocuje zbiorowym zrozumieniem poszczególnych problemów i barier, a także zapoczątkuje drogę do ich wspólnego rozwiązywania. Współdziałanie może przynieść duże korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

Atelier innowacji współpraca

Współtworzenie innowacji przebiega  w czterech ścieżkach tematycznych:  

Atelier ścieżki tematyczne

Atelier Innowacji powstały w miastach wiodących – Amsterdamie i Bilbao, zostaną w przyszłości zostaną także utworzone w miastach podążających – Bratysławie, Budapeszcie, Kopenhadze, Matosinhos, Rydze oraz Krakowie.

Każde z współpracujących (podążających) miast stworzy lokalne Atelier, w którym wypracowany zostanie plan wdrożenia idei Dystryktów Dodatnich Energetycznie na wydzielonym do tego celu terenie, który dostosowany będzie do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Zadaniem zespołu będzie zdiagnozowanie i usunięcie istniejących przeszkód oraz zagrożeń: prawnych, finansowych czy społecznych, tak aby nowo powstałe rozwiązania  systemowe były trwałe,  zrównoważone i dostępne dla wszystkich podmiotów prywatnych, instytucjonalnych i gospodarczych, działających na danym terenie.

Zespół będzie także zabiegał o zwiększenie zaangażowania mieszkańców i ich poparcie dla wprowadzanych zmian oraz edukował i rzetelnie informował o planowanym przebiegu, skutkach i korzyściach, jakie oferuje Dystrykt Dodatni Energetycznie: od ekonomicznych, po zdrowotne.

Jednym z kluczowych obszarów Atelier Innowacji jest wzmocnienie aktywnej roli obywateli jako prosumentów w systemie energetycznym.

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do rynku energetycznego jest ważnym czynnikiem, od którego zależy powodzenie całej inicjatywy Dystryktów. Atelier Innowacji ma na celu zachęcić mieszkańców do uczestniczenia, ale także tworzenia innowacyjnych, społecznych  inicjatyw, które będą wspierać lokalną dekarbonizację.

Działania platformy pomogą także w zwiększeniu  efektywności energetycznej poprzez wypracowanie działań w zakresie ogrzewania, chłodzenia, elektryczności i elektromobilności.

Projekt Atelier jest realizowany przez konsorcjum, składające się z partnerów którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, takich jak: projekty smart-city, miejskie systemy energetyczne, mobilność miejska, planowanie urbanistyczne, budynki, zarządzanie danymi, partycypacja społeczna, polityka, prawo, modele biznesowe i finanse. Konsorcjum działa na terytorium 11 państw, a we wszystkich krajach Unii Europejskiej ma rozległe kontakty biznesowe.

Aby dowiedzieć się, jak Amsterdam zainaugurował powstanie Innovation Atelier, można tutaj

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-05-27
Data aktualizacji: 2021-05-28
Powrót