Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Materiały projektowe Zeroemisyjny Kraków

Magiczny Kraków

Materiały projektowe Zeroemisyjny Kraków

Latem 2019 r. Kraków dołączył do procesu “Deep Demonstration” Głębokie demonstracje.  Program jest finansowany przez przez Climate-KIC z grantu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Jego celem jest tworzenie i testowanie rozwiązań, które będą skutecznie prowadzić do neutralności klimatycznej miast, angażując samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, a przede wszystkim mieszkańców.

Od przystąpienia do projektu wspólnie z Partnerami i mieszkańcami zrealizowaliśmy kilka ciekawych inicjatyw konsultacyjnych,  warsztatowych i programów, które miały na celu określenie kierunku zmian w zakresie niektórych, newralgicznych obszarów funkcjonowania miasta oraz stylu życia mieszkańców, po to aby Kraków stał się neutralnym klimatycznie miejscem do życia.

 W tym miejscu chcemy się z Państwem podzielić efektami naszej, wspólnej pracy i zaprezentować najciekawsze, wybrane projekty. Wierzymy, że stanowią one solidną podstawę do dalszej pracy a współudział w ich tworzeniu mieszkańców miasta to sygnał, że kierunek zmian przez nas obrany zyskał społeczną akceptację, która zrodzi pozytywną, zbiorową energię i da potężny impuls do tak oczekiwanych przez wszystkich mieszkańców zmian.

Materiały projektowe są ułożone w porządku chronologicznym. Kolejne będziemy zamieszczać sukcesywnie.

 • Warsztat inspiracyjny Deep Demonstration: Zeroemisyjny Kraków 2030, wrzesień 2019
 • Climathon Kraków 2019,  październik 2019
 • Warsztat Mapowanie systemu, listopad 2019
 • Stoliki przyszłości. Scenariusze przyszłości Krakowa w kontekście kryzysu klimatycznego, grudzień 2019

 

Warsztat inspiracyjny

 

Kto uczestniczył?

Ok. 50 osób: przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych, nauki i biznesu.

Jak był jego cel?

 • inauguracja projektu Zeroemisyjny Kraków
 • zainspirowanie uczestników doświadczeniami zagranicznych miast w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych;
 • rozpoczęcie dyskusji o wizji Krakowa jako miasta neutralnego klimatycznie;
 • wstępne ustalenia organizacyjne projektu

Na jakie pytania szukaliśmy odpowiedzi?

 • Co jest, a co nie jest możliwe do zrealizowania w Krakowie?
 • Co ogranicza lub sprzyja zmianom?

Aby poznać wyniki naszej pracy zapraszamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny tutaj

 

Climathon Kraków 2019

 

Rozwiązania stworzone dla problemów krakowskiej mobilności

Climathon to międzynarodowy program dotyczący ochrony klimatu, którego punkt kulminacyjny to 24-godzinne spotkanie, w trakcie którego uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami wypracowują rozwiązania służące ochronie klimatu. Rozwiązania biorą udział w Konkursie, który jest częścią wydarzenia.

Climathon Kraków 2019 odbył się w naszym mieście po raz czwarty. Uczestnicy zmierzyli się tym razem z wyzwaniami dotyczącymi mobilności w mieście. Kilkanaście zespołów pracowało nad rozwiązaniami dążącymi do zrównoważonej mobilności w Krakowie.

 

Zwycięskie projekty:

I miejsce – Jadę ze smokiem bez smogu

II MIEJSCE – Jadę

III MIEJSCE –  #blisko

Laureatem pierwszego miejsca w konkursie został projekt Jadę ze smokiem bez smogu. Miał na celu zachęcenie rodziców do podróży komunikacją publiczną ze swoimi dziećmi, aby zmienić ich nastawienie do transportu publicznego i zachęcić do korzystania w przyszłości.

Oto jego treść:

„Zaczynamy od transportu publicznego, który chcemy uatrakcyjnić dla dzieci. Chcemy wprowadzić strefy przyjazne dzieciom i wlepki o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym, które skupią ich uwagę podczas podróży i wytłumaczą im zjawiska klimatyczne. Małe zmiany w wyposażeniu autobusu/tramwaju zwrócą uwagę innych odbiorców tej usługi na dzieci w komunikacji miejskiej. Mamy nadzieje pośrednio edukować również osoby dorosłe. W ramach promocji projektu planujemy eventy weekendowe, podczas których dzieci podróżujące komunikacją będą zbierać pieczątki od „Smoków Krakowskich”; po skompletowaniu wszystkich odbiorą ciekawą nagrodę np. fajny odblask, który jednocześnie zwiększy ich bezpieczeństwo na drodze.”

Aby zapoznać się z pozostałymi, wyróżnionymi pomysłami Jadę (II miejsce) oraz #blisko (III miejsce) a także z całym ich portfolio (m.in.Pieszeństwo czy Out z Aut) wypracowanymi w trakcie  Climathonu zapoznaj się z podsumowaniem, który znajdziesz tutaj.

 

Warsztat Mapowanie systemu

Kto uczestniczył?

Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i spółek miejskich, Rady Miasta, NGOs oraz  krakowskich uczelni wyższych. realizowanych w celu uzyskania neutralności klimatycznej miasta

 

Jak był jego cel?

Zidentyfikowanie kluczowych barier, szans oraz działań na drodze do uzyskania neutralności klimatycznej miasta w kategoriach:

 • administracja publiczna i regulacje,
 • budownictwo, mobilność,
 • ogrzewanie,
 • odpady,
 • energia,
 • zaangażowanie społeczne,
 • zielona infrastruktura,
 • żywność oraz pozostała konsumpcja.

Jakie wnioski wypracowaliśmy?

Mapowanie systemu warsztat
Autor: Pracownia miejska 

Słowniczek:

Core problems – Kluczowe problemy

Areas of Actions – Obszary działania

Barriers & Opportunities – Bariery i szanse

Next Steps & Responsible Parties– Kolejne kroki & odpowiedzialni partnerzy

Cały raport dotyczący mapowania systemu znajdziesz tutaj.

 

Stoliki przyszłości.

Stoliki przyszłości to wydarzenia, których celem było wypracowanie scenariuszy przyszłości Krakowa. Podczas spotkań uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie o największe wyzwania dla mieszkańców i władz miasta. Także o to, co możemy zmienić/poprawić już teraz, by zapewnić w przyszłości wyższą jakość życia w naszym  mieście?

 Kto uczestniczył?

Kilkudziesięciu mieszkańców Krakowa: studentów, pracowników administracji, lokalnych aktywistów i miłośników miasta.  

Jak pracowaliśmy?

Uczestnicy Stolików przyszłości pracowali w czterech grupach tematycznych, analizując i szukając rozwiązań zdiagnozowanych problemów miasta. Poszczególne grupy pracowały nad jednym z poniższych zagadnień:

 • Zanieczyszczenie powietrza i starzenie się mieszkańców
 • Zmiany klimatu i ich konsekwencje dla Krakowa
 • Przegrzane miasto oraz pogarszające się zdrowie psychiczne mieszkańców
 • Szerokie spojrzenie na miasto, czyli co można zrobić, by było lepiej?

 

Czy tak będzie wyglądać przyszłość mieszkańców Krakowa przyszłości? (2030/2050)

• W sklepach brakuje zimowych ubrań, gdyż klimat tak się ocieplił, że producentom przestało się opłacać produkowanie odzieży zimowej;

• Mieszkańcy nie pamiętają jak wygląda zima, znają ją tylko z opowieści;

• Zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców się pogarsza, coraz większa liczba osób potrzebuje pomocy psychologa,

• Z powodu wysokich temperatur mieszkańcy wyjeżdżają za miasto, aby w cieniu drzew i palm zaznać odrobiny chłodu (palmy zaczynają rosnąć w Polsce, gdyż klimat bardzo się ocieplił);

• Mieszkańcy wykorzystują jaskinie jako miejsca spotkań, gdyż jest w nich chłodno (i nie trzeba ich dodatkowo chłodzić);

 

Ten czarny scenariusz nie musi się spełnić, jeśli podejmiemy zbiorowy wysiłek, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. To odpowiedzialność spoczywająca nie tylko na władzach miasta, ale także na jego mieszkańcach.

Stoliki przyszłości pokazały, że to właśnie w nich tkwi ogromny potencjał, energia i wiedza, które stanowią bezcenny zasób miasta.

Zebrany w trakcie spotkań materiał prowadzi do konkluzji, że miasto czeka wiele wyzwań, ale Kraków przyszłości będzie taki, jacy są i będą jego mieszkańcy, dlatego w przyszłość patrzymy z optymizmem.

Aby zapoznać się z wynikami pracy Stolików przyszłości zapraszamy do lektury podsumowania, które jest dostępne tutaj.

 

pokaż metkę
Autor: Pracownia miejska
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-03-22
Data aktualizacji: 2021-03-24
Powrót