Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Panel Klimatyczny

Panel obywatelski to forma demokracji deliberacyjnej, która pozwala na wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej w istotnych społecznie obszarach przez losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę obywateli.

Czego dotyczy?

Krakowski Panel Klimatyczny (KPK) poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Ma dać odpowiedź na pytanie, jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

 

Na jakim jest etapie?

Konsultacje społeczne organizowane w ramach Panelu odbywały się w  dniach 4–29 stycznia b.r. . Udział w nich był możliwy poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych oraz skorzystanie z telefonicznych dyżurów eksperckich.

Dotychczas odbyło się  kilka spotkań o charakterze informacyjno-warsztatowym i  dyskusyjnym:

 • Rozumienie i  mapowanie wyzwań klimatycznych (18 stycznia)
 • Transformacja klimatyczna Krakowa – zdefiniowanie strategii i działań (21 stycznia)
 • Dyskusja nad strategią interwencji, projektami i działaniami (28 stycznia)
 • SPotkanie organizacyjne, dotyczące regulaminu i zespołu monitorującego (4 lutego)
 • Transformacja klimatyczna - dotacje czy zmiany systemowe? (18 lutego)
 • Rola partycypacji społecznej w transformacji klimatycznej (23 lutego)

Poza w/w odbyły się także trzy dodatkowe spotkania informacyjne,  poświęcone pogłębieniu wybranych zagadnień i konsultacjom.

Wszystkie działania  związane z Panelem zostaną zakończone do 30 czerwca 2021

 

Kto go prowadzi?

Operatorem panelu jest wyłoniona w konkursie Fundacja Instytut Polityk Publicznych - niezależna organizacja pozarządowa.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Operatora panelu (IPP) przy wsparciu Wydziałów Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Gospodarki Komunalnej UMK.

 

Więcej informacji

Aktualne informacje na temat przebiegu panelu znajdziesz na FB w grupach: Zeroemisyjni oraz Krakowski Panel Klimatyczny i na stronie Operatora Fundacji Instytutu Polityk Publicznych tutaj

Aby dowiedzieć się, czym jest Panel obywatelski obejrzyj film:

Warto wiedzieć:

Panel obywatelski jest formą partycypacji obywatelskiej, która ma na celu włączanie obywateli do dyskusji nad istotnymi społecznie sprawami i umożliwienie im wpływania na podejmowane decyzje.  

Innymi formami partycypacji obywatelskiej są np.: konsultacje społeczne czy budżet obywatelski, które są praktykowane przez Urząd Miasta Krakowa.

Panel obywatelski opiera się na założeniu, że losowo wyłoniona grupa mieszkańców będzie   podejmować przemyślane i  korzystne dla dobra wspólnego decyzje.

Uczestnicy panelu wypracowują konkretne rekomendacje w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę, biorąc udział w spotkaniach z ekspertami i stronami i zapoznając się z ich stanowiskiem.  Wypracowane rekomendacje zostają poddane głosowaniu. Te które uzyskały min. 80% poparcie i leżą w kompetencjach samorządu Prezydent Miasta uznaje za wiążące.

Przy organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego stosujemy standardy opracowane przez międzynarodową organizację OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Oto one:

 1. Celowość - jasno sprecyzowany cel, powiązany z określonym problemem publicznym, sformułowany prostym językiem w formie pytania.
 2. Odpowiedzialność – mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje publiczne a ich rekomendacje powinny być przez organy publiczne wiążące.
 3. Transparentność – publiczne ogłoszenie panelu przed jego rozpoczęciem. Projekt procesu i wszystkie materiały z nim związane, uzyskane wyniki wraz ze strategią działania oraz źródło finansowania powinny być udostępnione opinii publicznej.
 4. Reprezentatywność – grupa uczestników powinna odzwierciedlać strukturę demograficzną grupy społecznej, której dotyczy temat panelu.
 5. Włączenie w proces – w proces są zaangażowane wszystkie grupy reprezentatywne.
 6. Dostęp do informacji – uczestnicy powinni mieć dostęp do szerokiego zakresu wiedzy oraz możliwość zadawania pytań.
 7. Obrady grupowe – panel powinien obejmować dyskusje w grupach o różnej wielkości, kierowane przez wykwalifikowanych prowadzących (facylitatorów).  
 8. Czas – panel powinien zagwarantować uczestnikom odpowiednią ilość czasu na naukę, ocenę przedstawionych materiałów i opracowanie rekomendacji.
 9. Niezależność – panel powinien być przygotowany i prowadzony przez niezależny zespół koordynujący a nadzór nad jego działaniami winien sprawować zespół monitorujący, składający się z przedstawicieli różnych środowisk.
 10. Ochrona prywatności – w trakcie trwania panelu należy szanować i chronić prywatność uczestników.
 11. Ewaluacja – uczestnicy powinni mieć możliwość anonimowej oceny panelu w oparciu o obiektywne kryteria. Jej wyniki powinny zostać ujęte w sprawozdaniu podsumowującym wraz z zaleceniami, co można w przyszłości poprawić.  

 

Przykłady paneli obywatelskich zrealizowanych w Polsce:

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-02
Data aktualizacji: 2021-03-12
Powrót