Odwiedź Kraków rozwiń menu
Kulinarny Kraków rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacje dla pacjentów

Uzdrowisko w Swoszowicach przyjmuje pacjentów w systemie ambulatoryjnym (na same zabiegi) oraz stacjonarnym (Szpital Uzdrowiskowy, Sanatorium Uzdrowiskowe)

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można wykorzystać raz w roku, bez względu na rodzaj leczenia.

Skierowanie należy przekazać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, celem uzyskania potwierdzenia.

W ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania z NFZ potwierdzonego skierowania pacjenci ambulatoryjni umawiają termin wizyty u lekarza uzdrowiskowego telefonicznie lub osobiście z Biurem Usług Uzdrowiska.

Biuro Usług - Swoszowice Kraków ul. Kąpielowa 70, tel. 012 254 78 46

Do wizyty u lekarza niezbędne jest potwierdzone w NFZ skierowanie oraz wyniki badań: Ob., morfologia, mocz, cukier, Ekg, Rtg klatki piersiowej, karta informacyjna z leczenia szpitalnego (jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany), radiogramy kręgosłupa i stawów obwodowych.

Ilość zabiegów zależna jest od wskazań i przeciwwskazań lekarskich. W ciągu 18 dni zabiegowych pacjent może wykorzystać bezpłatnie max. 54 zabiegi.

Lekarz uzdrowiskowy może zalecić większą liczbę zabiegów. Wówczas pacjent podejmuje decyzję, czy chce wykupić dodatkowe zabiegi, czy poprzestaje na ilości opłaconej przez NFZ.

Pacjenci stacjonarni otrzymują skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i pozostawiają je w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

O terminie rozpoczęcia turnusu decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia i informuje kuracjusza nie później, niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kuracji.

Tak, jak w przypadku leczenia ambulatoryjnego obowiązkowe są badania podstawowe.

Poza zabiegami znajdującymi się w limicie opłacanym przez NFZ, pacjent ma prawo wykupić inne świadczenia, jeżeli zleci je lekarz.


Przeciwwskazania do leczenia w Swoszowicach:

1. niewydolność krążeniowo-oddechowa:
- napadowe migotanie przedsionków,
- stan po zawale mięśnia serca do 2 lat,
2. onkologia: - stany przednowotworowe, nowotwory niezłośliwe,
- nowotwory złośliwe - w tym przypadku leczone operacyjnie chemio- i radioterapią przed upływem 5 - letniej obserwacji - po tym okresie zezwolenie od onkologa na zabiegi balneologiczne,
3. czynne owrzodzenia podudzi,
- neurologia:
- czynna padaczka,
- stan po przebytym udarze mózgowym (jeśli pacjent nie jest zdolny do samoobsługi),
4. choroby psychiczne,
5. ciąża.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-09-15
Data aktualizacji: 2010-09-15
Powrót