Odwiedź Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przepisy prawne dla obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich:

  • ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - (Dz.U. 2022 r. poz. 2211 z późn. zm.) - [PDF]
    Informujemy, że od dnia 8 marca 2020 r. w ww. ustawie do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:
    "4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.
  • Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

 

  • Świadczysz usługi noclegowe? (popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym) sprawdź praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.


 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

https://www.gov.pl/web/sport

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

https://turystyka.gov.pl/

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Data publikacji: 2020-11-09
Data aktualizacji: 2023-06-30
Powrót