górne tło

Przepisy prawne dla obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 861)

zmiany do powyższego rozporządzenia tj.:


 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

https://www.gov.pl/web/rozwoj

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

turystyka.gov.pl

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html