górne tło

Przepisy prawne dla obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych:

 


 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Rozwoju

https://www.gov.pl/web/rozwoj

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

turystyka.gov.pl

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki i Sportu w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html