Odwiedź Kraków rozwiń menu
Kulinarny Kraków rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przepisy prawne dla obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług hotelarskich:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 861)

  zmiany do powyższego rozporządzenia tj.:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. 2021 r. poz. 879)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 1013) - do 25 czerwca 2021 r. przedłużono obostrzenie dot. udostępnienia 50 % pokoi w danym obiekcie.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 1054) -od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 obiekty noclegowe mogą udostępnić 75 % pokoi w danym obiekcie.

 • ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - (Dz.U. 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 2211) - [PDF]
  Informujemy, że od dnia 8 marca br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106). Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
  W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich [...]do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:
  "4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.
 • Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 • rozporządzenie  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm)
 • Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.).
   
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
 • Świadczysz usługi noclegowe? (popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym) sprawdź praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.


 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

https://www.gov.pl/web/rozwoj

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

turystyka.gov.pl

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Data publikacji: 2020-11-09
Data aktualizacji: 2021-06-14
Powrót