Odwiedź Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Woda mineralna ze Swoszowic

Woda mineralna w Swoszowicach to woda siarczanowo-wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa, siarczkowa, w której skład wchodzą następujące minerały w ilości 2,64 g/dm3: wśród anionów występują siarczanowy, wodorowęglanowy, wśród kationów wapniowy i magnezowy. Woda ta posiada 60-80 mg/dm3 siarkowodoru i oprócz czynnych biologicznie związków siarki nie zawiera innych, silnie działających na organizm ludzki składników, jak na przykład jod, brom czy silną solankę.

Ok. 20 mln lat temu okolice Swoszowic tworzyły płytką zatokę morza mioceńskiego, w której z wody wytrącał się m.in. gips i baryt. Krążąca pod ziemią woda wyługowała z gipsu siarkę, która pojawia się w Swoszowicach pod warstwą gipsu, w postaci nasiąkniętych nią margli albo też w stanie rodzimym w gniazdach. W Swoszowicach wyróżnia się trzy poziomy górnicze: gipsowy, średni z siarką i Rudolfa na głębokości 120 m. Stosowane w lecznictwie unikalne wody mineralne siarczanowo - wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe liczą sobie ok. 50 tys. lat

Istnieją dwa ujęcia wody mineralnej - znajdujące się na terenie Parku Uzdrowiskowego źródło "Zdrój Główny" oraz źródło "Napoleon". Wykorzystywane dotychczas do celów leczniczych jest źródło "Zdrój Główny". Nominalna wydajnośc źródła wynosi 7,2 m/godz. Jest to artezyjska studnia szybowa o gł. 10,2 m, temperaturze wody - 100, pH 6,69. W smaku woda mineralna jest gorzkawa, początkowo klarowna, po pewnym czasie ulega zmętnieniu. Początkowo silny zapach siarkowodoru również zanika po pewnym czasie. Woda źródła "Napoleon" jest podobna w składzie do wody ze Zdroju Głównego z nieco większą zawartością składników stałych i mniejszą H2S. Wykryto wody o typie solanek siarczkowych oraz wody z bardzo dużą ilością H2S. Stawia to Swoszowice na 4-tym miejscu w Europie wśród ważniejszych uzdrowisk siarczkowych.

Na podstawie 100 letniej obserwacji stwierdzono stały niezmienny skład chemiczny jak również stałą wydajność źródła. Stosowana w lecznictwie w Uzdrowisku Swoszowice woda mineralna jest unikalna w skali europejskiej i odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi. Wykonuje się tu około 18 tys. kąpieli rocznie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-09-15
Data aktualizacji: 2010-09-15
Powrót