Odwiedź Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uzdrowisko Swoszowice

Mieszkańców Miasta Krakowa a w szczególności Dzielnicy X Swoszowice, a także firmy działające na tym terenie, prosimy o zgłaszanie opinii do niniejszego dokumentu:
Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
do Biura ds. Ochrony Zdrowia na adres e-mail: BZ.UMK@um.krakow.pl
Tel.: 012 616 94 96

Miasto Kraków realizuje zadania z zakresu zachowania funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice w Krakowie, określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Obejmują one między innymi działania wpisujące się w Strategię Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013 (w zakresie tzw. turystyki medycznej) oraz działania z zakresu ochrony infrastruktury leczniczej i promocji zdrowia (modernizacja obiektów uzdrowiskowych wraz z ich otoczeniem). Chroniąc walory środowiska naturalnego, mają one służyć stworzeniu warunków dla wykorzystania wszystkich atutów Uzdrowiska oraz zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i leczniczej oferty Krakowa.

Zadania Miasta ukierunkowane są przede wszystkim na zachowanie funkcji leczniczych Uzdrowiska w zakresie tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej Swoszowic, jako jednej z dzielnic Krakowa.

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LX/784/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. nadała statut dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 67, poz. 483 z dnia 16 lutego 2009 r., uprawomocniła się i ma zastosowanie od dnia 3 marca 2009 r.

Wody podziemne ujmowane w Uzdrowisku Swoszowice zostały zaliczone do wód leczniczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220).

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) swoszowickie wody lecznicze "podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin".

Zadania Miasta ukierunkowane są przede wszystkim na zachowanie funkcji leczniczych Uzdrowiska poprzez tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej oraz technicznej Swoszowic, jako jednej z dzielnic Krakowa.

Obecnie działalność lecznicza na terenie Uzdrowiska Swoszowice prowadzona jest przez:
Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 7030-698 Kraków
tel.: (0 12) 254-78-00
www.uzdrowisko.krakow.pl

Kontakt:
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Referat Zdrowia
Tel. 012 616 94 94
Fax. 012 616 94 95
e-mail: oskarban@um.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-09-15
Data aktualizacji: 2010-09-15
Powrót