Odwiedź Kraków rozwiń menu
Kulinarny Kraków rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wawel - wzgórze i zamek królewski

ADRES: Zamek Wawel, Kraków

Najstarsze ślady obecności człowieka na wzgórzu sięgają 100 tysięcy lat p.n.e. Późniejsze znaleziska związane są bez wątpienia ze stałym osadnictwem. W IX wieku istniejący na Wawelu gród był prawdopodobnie siedzibą władcy – księcia i głównym ośrodkiem państwa Wiślan. Po przyłączeniu Małopolski do państwa Piastów (ok. 990 r.), stał się jednym z głównych centrów władzy.

Zamek zbudowano na przełomie XI i XII wieku, kiedy Kraków został główną siedzibą polskich władców. W początkach XIV wieku król Władysław Łokietek gruntownie go rozbudował. Powstała wtedy m.in. mieszkalna wieża, zwana Łokietkową, przebudowana i powiększona za czasów Kazimierza Wielkiego o malowniczą Kurzą Stopkę. Za czasów królowej Jadwigi powstała reprezentacyjna wieża, nazwana później Duńską, gdyż podczas oficjalnej wizyty w Krakowie mieszkał tam król Eryk, władca Danii.

Od początku wieku XVI prowadzono przebudowę zamku w stylu renesansowym. Prace rozpoczęto za panowania Aleksandra Jagiellończyka, a kontynuowane były za czasów Zygmunta I Starego. Prowadził je w większości architekt Bartolomeo Berrecci. Dawny średniowieczny zamek przeistoczył się wówczas, nie tracąc funkcji obronnych, w pałacową rezydencję, z imponującym, arkadowym dziedzińcem. Po pożarze pod koniec XVI wieku król Zygmunt III Waza przeniósł dwór do Warszawy. Choć kontynuowano odbudowę zamku po zniszczeniach, odczuwalny był już powolny schyłek jego świetności. Podczas najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku, zamek został niemal doszczętnie ograbiony. W ciągu następnego stulecia postępowała jego degradacja, przypieczętowana ostatecznie zajęciem dawnej królewskiej siedziby na austriackie koszary.

Zamek udało się odzyskać dopiero w roku 1905. Stopniowo przywracano mu dawny blask. Prace przyspieszyły zwłaszcza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wróciły wywiezione z Polski przez zaborców oraz podczas I wojny światowej cenne przedmioty i dzieła sztuki. Ponownie jednak znalazły się one za granicą w 1939 roku. W czasie II wojny światowej zamek był siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka.

Obecnie zamek mieści kilka różnych wystaw, zwiedzać można m.in. reprezentacyjne komnaty królewskie, prywatne apartamenty, skarbiec i zbrojownię.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót