Opinie pozytywne z uwagami

Opiniowanie projektów uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie koncepcji kolejnych miejscowych planów oraz prezentacja koncepcji planów – tym zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Opinie pozytywne z uwagami
Fot. Jan Graczyński

Dyskutowana już kilkukrotnie na posiedzeniu komisji koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kosocice II” została przez radnych zaopiniowana pozytywnie z uwagami. Radni wnioskowali m.in. o to, by zapisy dotyczące wód opadowych zostały zweryfikowane. Natomiast wniosek radnego Józefa Jałochy, by dopuścić zabudowę na terenie nieaktywnych osuwisk po wcześniejszych odwiertach – został przez radnych zaopiniowany negatywnie. 

Pozytywne opinie komisji uzyskały projekty uchwał w sprawie: ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza - Zachód", "Krowodrza - Wschód"  oraz "Cichy Kącik". Są to projekty uchwał autorstwa Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza - prezentowała je radna dzielnicowa Marta Wodyńska. Przy tej okazji radny Michał Starobrat sugerował, że pojawia się coraz więcej uchwał kierunkowych z dzielnic w sprawie  miejscowych planów. – Czy to nie będzie paraliżować prac wydziału Planowania Przestrzennego? Plany powinny być procedowane tam, gdzie są niezbędne i konieczne  – sugerował radny. Do tej opinii przychyliła się Elżbieta Szczepińska, dyrektor wydziału.
– Obecnie w opracowaniu są 63 plany. Mamy ograniczone zasoby osobowe – mówiła dyrektor Szczepińska.

Pozytywną opinie otrzymał również projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zalew Zakrzówek". Referujący ten projekt uchwały radny Łukasz Maślona podkreślał między innymi, że odkąd w 2012 r. powstał plan miejscowy dla tego obszaru znacznie zmieniła się struktura właścicielska.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także