Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1030 pasujących obiektów:
O przystąpieniu do sporządzania sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będę dyskutować radni podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Krakowa. Będą to plany miejscowe obszarów: „Zabłocie - Zachód”, „Bronowice – Stelmachów”, „Prokocim - Obszar Parkowy”, „Stary Bieżanów”, „Kleparz” oraz „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”.
55. sesja RMK trwała prawie 10 godzin. Większość z projektów uchwał dotyczyła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieuwzględnionych uwag do planów. Radni podjęli 72 uchwały, 8 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też jedną rezolucję. Natomiast głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” radni odroczyli w celu powtórzenia procedury planistycznej.
Podstawą organizowania przestrzeni miejskiej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”. Obecnie w Krakowie miejscowe plany zagospodarowania obowiązują na ok. 55 proc. powierzchni miasta.
Jak zmieniły się projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Strzelnica – Sikornik” i „Skotniki – północ” po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag od mieszkańców? Można się o tym przekonać zaglądając na stronę www.bip.krakow.pl lub odwiedzając siedzibę Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4, gdzie trwa ponowne wyłożenie dokumentów.
Na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które na ostatniej sesji uchwalili radni. Chodzi o obszary „Bagry” i „Strzelnica-Sikornik”.
Można już zapoznać się z projektem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki i Łokietka”. To kolejne wyłożenie dokumentu, nad którym prace trwają od końca 2016 r.
Trwają dalsze prace planistyczne nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: „Obozowa – Skośna” i „Las Witkowicki”. W obydwu przypadkach wyznaczono dodatkowy termin do składania wniosków przez zainteresowanych.
Od 15 marca do 13 kwietnia potrwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie”.
Od 29 marca do 27 kwietnia potrwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany”.
Od 19 kwietnia do 18 maja potrwa wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.