Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Młodzieżowa Rada Krakowa

Młodzieżowej Radzie Krakowa VII kadencji (2019-2020) przewodniczy Katarzyna Chajduga. Jej zastępcami są: Jakub Moraczyński, Karol Pawełko i Mateusz Werszner. Sekretarzem została Wiktoria Biedroń.

Fot. Małgorzata Kubowicz
Małgorzata Kubowicz

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara, Barbara Nowak, Małgorzata Jantos oraz Marta Patena. Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, ówczesny przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Więcej na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót