Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Młodzieżowa Rada Krakowa

Młodzieżowej Radzie Krakowa IX kadencji (2021-2022) przewodniczy Jadwiga Mizerska z XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego. Jej zastępcami zostali: Martyna Chlipała (Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego), Bartłomiej Wesołowski (XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza) oraz Jakub Giza (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Nowodworskiego). Sekretarzem MRK został Arkadiusz Woźnica (V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego).

Młodzieżowa Rada Krakowa

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara, Barbara Nowak, Małgorzata Jantos oraz Marta Patena. Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, ówczesny przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Więcej na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-01-28
Data aktualizacji: 2022-03-30
Powrót